دکتر بابک رفیعی علوی علویجه

دکتر بابک رفیعی علوی علویجه استادیار گروه آموزشی، باستان شناسی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر بابک رفیعی علوی علویجه

Dr. Babak Rafiei alavi alavijeh

استادیار گروه آموزشی، باستان شناسی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.