دکتر بهادر زمانی

دکتر بهادر زمانی دانشیار گروه آموزشی، شهرسازی دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر بهادر زمانی

Dr. Bahador Zamani

دانشیار گروه آموزشی، شهرسازی دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمیخته پژوهی مولفه های موثر بر ادراک حس زمان در مکان شهری مطالعه موردی: میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 16
2 ارزشیابی ویژگی های محیطی فضاهای تجاری معاصر از منظر جوانان؛ موردپژوهی: مجموعه سیتی سنتر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر شاخص عینی فرم شهری بر میزان پیاده روی ساکنان محله مطالعه موردی: منطقه ۱۴ شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی عوامل محیطی موثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعه موردی: مسجد بازارتهران، مسجد دانشگاه تهران، مسجد الجواد تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی منظر میدان های شهری با استفاده از " تکنیک تحلیل منظر سایمون بل" (نمونه مورد مطالعه : میدان امام خمینی قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
6 بازشناسی مؤلفه‌های «سکونتگاه» (مطالعه موردی: محله مجمر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 162
7 بازنگری بر پایه های مشترک نظریه های مناسک تعامل و نحو فضا (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
8 بافت گردانی و متن گردانی در دیوارنگاره های جداره ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی تاثیر اقدامات بازآفرینی بر وقوع پدیده اعیانی سازی در محلات ناکارآمد؛ مورد پژوهی محلات اتابک و خانی آباد تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
10 تاثیر عناصر بصری دیوارنگاره های ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران بر مطلوبیت ادراکی- بصری از منظر شهروندان، متخصصان و هنرمندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
11 تبیین نحوه ی اثر نیروهای موثر بر دگرگونی شهر کرج با تاکید بر دوره ی زمانی ۱۳۳۵-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 2
12 تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 39
13 تحلیل ابعاد و عوامل تاثیرگذار بر فرایند صورتبندی دستورالعمل اخلاق حرفهای برنامهریزی شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 4
14 تحلیلی تبیینی درباره عوامل موثر بر شکل گیری ریخت شهری در یک بافت خودانگیخته (نمونه موردی: محله زیادلو، گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
15 رویکردی انسانی به مسکن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 3
16 سنجش ادراک صوتی شهروندان در پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 12، شماره: 48
17 سنجش تاثیر مولفه های ادراکی زائران در تشرف به حرمهای زیارتی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 4
18 سنجش قرارگاه های رفتاری در قلمرو اماکن مقدس مورد پژوهی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
19 سنجش قرارگاه های رفتاری در میادین شهری؛ مطالعه تطبیقی میدان نقش جهان و میدان امام علی در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 1
20 سنجش و ارزیابی سطح پایداری در سکونتگاه های غیررسمی با استفاده از مدل جای پای بوم شناختی (مورد شناسی: محله عباس آباد بالاشهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
21 مرور نظام مند پژوهش های مرتبط با فرایند تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 182
22 مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
23 ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
24 نظریه هنجاری و ویژگی های آن در مطالعات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 89
25 نقش مولفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی ( مطالعه موردی: محور علیقلی آقا در اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء حس مکان سکونتگاههای دانشجویی، با تأکید بر مؤلفههای مدل مکان پایدار - نمونهی موردی: خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارزیابی اصول و معیارهای مکان یابی مراکز تجاری بزرگ مطالعه موردی: مرکزخریدتیراژه منطقه 5تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی تجارب جهانی سبزراه و راهبردهای موثر در طراحی آن جهت حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
4 ارزیابی کیفیت حس مکان مراکز خرید مدرن با تأکید بر مؤلفه های مدل مکان پایدار (مورد مطالعه: مرکز خرید تیراژه تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
5 ارزیابی کیفیت سرزندگی و پویایی در فضاهای شهری با تأکید بر مراکز تجاری مدرن نمونه موردی: مرکز خرید آلتون، مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
6 ارزیابی میزان اثربخشی شرح درس و روش تدریس درس انسان، طبیعت، معماری برآگاهی و توانمندی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
7 ارزیابی میزان تاب آوری چهار راه تلفنخانه تهران با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
8 ارزیابی نقش نشانه ها در باز تعریف منظر میادین شهری (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 اصول طراحی شهری تاب آور در برابر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
10 Place Attachment in Socially Sustainable Neighborhoods (Case Study: Jolfa, Esfahan) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 بازار به مثابه مکان عمومی پایداربازشناسی و آسیب شناسی ارزش های پایدار فضاهای بازارهای سنتی؛موردپژوهی سرای گرجیلر بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
12 بازارگاه های شهری،تاکیدی برضرورت جان بخشی خیابان ها و فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
13 بازشناسی و آسیب شناسی تاثیر منظر میادین شهری در کیفیت اجتماع پذیری آنها نمونه موردی: میدان ساعت، میدان نماز و میدان صاحب الامر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
14 بازیابی وسنجش کیفیت سلسله مراتب درفضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
15 بررسی اصول و معیارهای مکان یابی پارک ها و فضاهای سبز شهری مطالعه موردی:پارک مقبره الشعراء تبریز منطقه یک شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 بررسی تطبیقی الگوهای فضایی قلمروپایی اماکن مذهبی در ادیان مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
17 بررسی میزان ارتباط خودکار آمدی و رضایت از زندگی با گرایشبه رفتارهای پرخطر در سربازان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
18 بررسی و مقایسه تاثیرگذاری ویژگی های کالبدی-محیطی موثر در سلامت روانی بر وضعیت سلامت عمومی شهروندان در بافتهای قدیم و جدید اصفهان، نمونه موردی محله جلفا و سپاهان شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تاثیر اکوتوریسم بر حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
20 تحلیل منطق فضایی بافت تاریخی شهر نایین به کمک روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
21 تحلیلی بر تداوم انگاره توسعه محله مبنا در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
22 تدوین چارچوب طراحی شهری برای تسهیل استفاده نابینایان از فضاهایشهری با تاکید بر ادراکات چندحسی محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
23 جستاری بر دگردیسی مفهوم فضای عمومی در مراکز خرید معاصر، نمونه موردی (مجموعه سیتی سنتر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 جستاری بر شاخص های انعطاف پذیری میادین شهری؛ مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان و میدان تویلری پاریس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
25 جستاری بر شمول گرایی در طراحی شهری با تاکید بر نقش دریافت های لمسی در استفاده نابینایان از فضاهای شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
26 چالشهای موجود - چشم انداز آینده (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
27 حرکت و فضای شهری بررسی تاثیرحرکت بر ادراک فضاهای شهری و ارجحیت آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
28 درامدی بر تجارب بهسازی اسکان های غیررسمی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی تجربه زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
29 رابطه بین اجتماع و فضا: جستاری در مفهوم هم حضوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 رابطه فضا - اجتماع: تمرکزی بر پیکرهبندی فضایی و زندگی روزمره جاری در بافت شهرهای کهن – نمونه موردی: شهر نایین قدیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 زمینهگرایی: رسمالخط راسم بدران در مشق معماری معاصر جهان اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
32 سازمان فضایی شهر و نقش پدافند غیرعامل در شکل گیری آن استتار و پراکندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
33 سبزراه به عنوان استراتژی پایدار برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
34 سنجش شاخص های رشد هوشمند در محله های مسکونی (منطقه 8 اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
35 طراحی سلامت محور با تاکید بر بعد روانی سلامت، نمونه موردی محله ارزنان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 عوامل موثر بر اجتماع پذیری فضاهای عمومی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
37 گونه شناسی استخوان بندی و بافت شهرها گامی رو به جلو برای حفظ ارزش های بومی بافت در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
38 مادی های اصفهان الگویی ایرانی ازشبکه سبزراه های شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
39 مبانی و معیارهای تکنیک چیدمان فضا (کاربست تطبیقی:محلات دولتخانه و ملاصدرای شمالی اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
40 مکانیابی فضای سبز شهری(پارک ها)؛نقطه آغازین برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست شهری (نمونه موردی: ارزیابی مکانیابی پارک باغلارباغی تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 نقش بازار در ایجاد همپیوندی بافت های قدیم و میانی نمونه موردی؛ شهر نایین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
42 نقش رنگ در تسهیل استفاده افراد کم بینا از فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 نقش گردشگری روستایی در برنامه های توسعه و آبادانی روستاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی