دکتر مهدی سعدوندی

دکتر مهدی سعدوندی استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مهدی سعدوندی

Dr. Mahdi Saedvandi

استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آراء ریاضیدانان مسلمان(سده دو تا یازدهم هجری قمری) در باب ماهیّت هندسه در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
2 بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 40
3 بررسی تحلیلی- فلسفی دو گانه «تشابه» و «تمایز» در شناخت آثار معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
4 تحلیلی بر گونه شناسی انواع بادگیر بر اساس پلان در خانه های بندر لافت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 157
5 جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 4
6 دست یابی به پایداری زیست محیطی در مسکن امروزی به واسطه طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
7 راهیابی گنبدخانه به مساجد ایران، روایتی از گسست و پیوست فضا (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 3
8 رهنمون های طراحی جهت ارتباط با طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 1، شماره: 1
9 زندگی، در حاشیه زندگی: تاثیر چگونگی گذران اوقات فراغت، در فرهنگ و زندگی شهری شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 2
10 زندگی، در حاشیه ی زندگی: تاثیر چگونگی گذران اوقات فراغت، در فرهنگ و زندگی شهری شهروندان (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 1، شماره: 1
11 عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار در مشارکت تاریخی مردم اصفهان در حفاظت از مسجد جامع اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
12 عوامل فرهنگی-اجتماعی تاثیرگذار بر مانایی مسجد جامع عتیق اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 94
13 گونه شناسی بادگیرهای بندر لافت بر اساس تزیینات نما (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 159
14 معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
15 نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
16 نگاهی به تحولات گفتمانی حوزه هنر اسلامی در سه مقطع زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فضای جلوخان (دم در) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
2 الگوی مسکن با نگاهی برتغییرات سبک زندگی معاصرمطالعه موردی :مسکن شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بازخوانی حس تعلق به مکان در خانه های اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
4 بازشناسی اصول هندسه ساز معماری سنتی در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بازشناسی نقش و تأثیر فیزیکی باغ ایرانی بر هنرهای ایرانی (نمونه موردی فرش) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 باغ کتاب راهکاری در جهت معماری اکولوژیک(طبیعت گرا)تعامل انسان ، معماری ، طبیعت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 بررسی الگوی انعطاف پذیری در معماری خانه های سنتی ایران با نگاه ویژه به خانه طباطبایی های کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
8 بررسی فرهنگی معماری بومی مسکن سامان بر مبنای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
9 بررسی همبستگی مولفه های هویت مکانی و معماری پایدار (نمونه موردی مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 پیشنهاد طراحی برای افزایش رضایتمندی سالمندان در جهت توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
11 پیشنهاد طراحی برای افزایش رضایتمندی سالمندان در جهت توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 پیشنهادهایی برای طراحی مسکن انعطافپذیر مبتنی بر معماری بومی ( نمونه موردی : معماری مسکن روستایی گیلان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 رهنمون های طراحی جهت حضور طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد بازآفرینی پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 زندگی، در حاشیه ی زندگی:تاثیر چگونگی گذران اوقات فراغت، در فرهنگ و زندگی شهری شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
15 سنت ساده زیستی در خانه های قدیمی ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 طراحی سایه انداز سقفی به روش پارامتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
17 عناصر تقویت حریم در خانه ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
18 کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم گرم و مرطوب ( مطالع موردی: شهر میناب) (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
19 نقش حواس در خاطره سازی از فضاهای خلوت و تعامل خانه های سنتی شهر شیراز (نمونه موردی : خانه زینت الملوک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مسکن ایرانی
20 نقش فضای باز بر ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
21 وابستگی متقابل مولفه های سرمایه فرهنگی دربافت محلات قدیمی شهر ساری (نمونه موردی بافت قدیم شهر ساری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی