دکتر نادر شایگان فر

دکتر نادر شایگان فر دانشیار گروه آموزشی، پژوهش هنر دانشکده، پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر نادر شایگان فر

Dr. Nader Shayganfar

دانشیار گروه آموزشی، پژوهش هنر دانشکده، پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هنری به مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 4
2 اشکال بازنمایی «منجی» در انیمیشن کودکانه بن تن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 52
3 بازنمود شبیه سازی فرهنگی متاثر از رسانه ها در هنرهای تجسمی معاصر بر اساس نظریه ژان بودریار (مطالعه ی موردی آثار کاترینا فریچ) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 4
4 بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تاکید بر نقاشی های سزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی ناپدیدی هنر در عصر فراواقعیت از منظر بودریار با تاکید بر آثار ریچارد پرینس به مثابه مصادیق آن اندیشه (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
6 تبارشناسی سوژه زن شهروند مقارن مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 14، شماره: 1
7 تبیین انتقادی نهاد موزه با ابتنای بر نگره هتروتوپیای میشل فوکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 14، شماره: 33
8 تبیین تلقی پدیدارشناسانه مرلوپونتی از نقاشی های سزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 4، شماره: 2
9 تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 11، شماره: 1
10 تبیین نسبت معرفت شناسی ابزارانگارانه ی جان دیویی و رهیافت هرمنوتیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 12، شماره: 2
11 تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
12 تحلیل محتوای بازنمایی اشیای روزمره در آثار عکاسان معاصر ایرانی با تاکید بر روش پل جی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 2
13 تعیین رابطه میان ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و خودشکوفایی در دانشجویان رشته طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 4
14 تفسیر معنایی- محتوایی گونه های نقش پرنده در فرش چهارمحال و بختیاری با رویکرد نمادشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
15 خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 1
16 خود بازتابی و بازنمایی اخلاقی دیگری در فرا فیلم های سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 72
17 روان سنجی خلاقیت در نقاشی های فرانسیس بیکن (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 26، شماره: 3
18 فرافیلم و نسبت خود و دیگری در سینمای عباس کیارستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 49
19 مطالعه تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطه ادراک بصری و تبیین رهیافت آن در آموزش هنر (با رویکرد پدیدارشناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 39
20 مطالعه جایگاه اشعار فارسی در سفال زرین فام سده های میانه کاشان (با نگاهی به آثار موزه آبگینه و سفالینه های ایران) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 1
21 مطالعه نسبت هنر با پروبلماتیزه کردن در اندیشه های میشل فوکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 14، شماره: 2
22 مطالعه و شناخت حجاری ستون های سنگی مساجد قاجاری* (مطالعه موردی: مسجد حاج شهبازخان و دولتشاه در کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 1
23 نقش نمایش خلاق در تعلیم وتربیت با بهره مندی از آرای جان دیویی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 3
24 واکاوی نحوه شکل گیری مفهوم خود و دیگری در انیمیشن بن تن، با تکیه بر روش فنی (جان فیسک) و پنج سطحی (رولان بارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقوش شمسه درتزئینات بناهای مذهبی دوره قاجار نمونه موردی :مسجدعمادالدوله کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 بررسی ومطالعه تزیینات معماری دوره قاجاری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی