مهندس بهروز شهبازی چگنی

مهندس بهروز شهبازی چگنی مربی گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

مهندس بهروز شهبازی چگنی

Behrouz Shahbazi chegeni

مربی گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 61
2 مقایسه کالبد خانه های چهارصفه و حوضخانه ای سنتی شهر زواره (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوهای بومی به مثابه الگوهای بی زمان در معماری خانه ایرانی. مطالعه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 بازخوانی وجه سیرت الگوهای بومی در خانههای دیروز شهر زواره و لزوم تداوم آن در خانه امروز ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
3 بررسی نقش الگوهای بومی (بیزمان) در تداوم هویت شهر و خانه؛ نمونه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 چهارصفه؛ کهن الگوی بومی و جایگاه آن در معماری خانه ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 عوامل موثر بر شکل گیری بافت شهری و محلات مسکونی در شهر زواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
6 کیفیت بی نام در الگوهای بومی (بیزمان) خانه ایرانی مطالعه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر