دکتر علی شجاعی اصفهانی

دکتر علی شجاعی اصفهانی استادیار گروه آموزشی، باستان شناسی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر علی شجاعی اصفهانی

Dr. Ali Shojaei esfahani

استادیار گروه آموزشی، باستان شناسی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه ای از اوایل دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 2
2 شبکه قلاع کوهستانی مشرف بر مرکز خوره اصفهان و نقش آنها در حیات پایدار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
3 کاخ جهان نما و مدخل ورود به خیابان چهارباغ در اسناد تصویری و نوشتاری دوران صفوی تا پهلوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 7، شماره: 1
4 کاوش باستان شناختی در محل کاخ جهان نمای اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 1
5 معرفی ساختار آبرسانی و چرخه آب در کاخ عالی قاپوی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 16، شماره: 1
6 مکان یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی اصفهان و جابجایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 1
7 منظر فرهنگی قلعه شاه دژ و دیگر آثار کوه صفه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی و طبقه بندی نقوش هندسی در نگاره های شاهنامه طهماسبی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری