دکتر زاهد شفیعی

دکتر زاهد شفیعی دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر زاهد شفیعی

Dr. Zahed Shafiei

دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری شهرکلاردشت ازدیدگردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
2 The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
3 The Identification of the Effective Key Propellants in the Essence of the Brand of Target Tourism Villages (Case Study: Saman County in Chahar Mahal and Bakhtiari Province) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 2
4 The Key Parameters in Making and Managing Brands in Rural Geotourism Destinations of Isfahan Province(Case Study: Mesr and Garme Villages) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی تقاضای گردشگری تندرستی در حوزه شهری – روستایی شهرستان سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
6 بررسی مطلوبیت اقلیمی توریست با استفاده از شاخص TCI مورد مطالعه بخش پیربکران (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی نقش گردشگری خلاق هنرمحور با تاکید بر آموزش صنایع دستی به کودکان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
8 برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری در آرامستان تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 15
9 تاثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل و نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
10 شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 23، شماره: 3
11 شناسایی ظرفیت های گردشگری کشاورزی در شهرستان جهرم با استفاده از مدل توز (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
12 شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
13 فرصت های کسب و کار حاصل از گردشگری کشاورزی (مورد پژوهی: شهرستان جهرم) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
14 هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرامستان های تاریخی؛ مقاصدی پیش روی گردشگران فرهنگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
2 اهمیت و ضرورت طراحی باغ موزه زن ایرانی در جهت توانمندسازی و عدالت اجتماعی ، مورد: محدوده پارک چیتگرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
3 اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت هتل داری در عصر جهانی شدن خدمات ؛ مورد پژوهی : جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی پتانسیل ها و راهکارهای رونق گردشگری ادبی شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
5 بررسی پتانسیل های روستای ماخونیک به عنوان یک اکوموزه با رویکرد توسعه گردشگری منطقه (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
6 بررسی تاثیر استانداردها و ابتکارات سبز در انتخاب هتل توسط مسافران از نقطه نظر مدیران هتل های شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 بررسی تسهیلات مورد نیاز گرشگران نابینا در موزه ها، به منظور توسعه گردشگری در دسترس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی عملکرد شهرداری ها از دیدگاه حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه:شهر جدید فولادشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
9 بررسی عوامل موثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه های بوم گردی به عنوان محصول گردشگری کم شتاب، (مورد پژوهی: اقامتگاه های بوم گردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
10 بررسی نقش گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 برندسازی شهری، درس هایی برای تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
12 توسعه گردشگری در دسترس در موزهها با تاکید بر کاربران ویلچر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 راهبردهای توسعه اکوتوریسم دانش محور در روستای ابیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
14 رضایت گردشگران داخلی از حملونقل شهری اصفهان (با تاکید بر منابع انسانی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
15 شناسایی پتانسیل های توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان رودبار با محوریت محصول زیتون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
16 شناسایی ظرفیت های گردشگری عشایری با استفاده از مدل سوات (مورد مطالعه: عشایر قشقایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
17 شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل گیری ماهیت برند روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای یاسه چای استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
18 شناسایی و اثرگذاری مولفه های کلیدی آموسش گردشگری در مدارس جهت توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر لار) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 ضرورت معماری پایدار در طراحی مرکز هنری- آموزشی موسیقی شهر تهران در راستای توسعه گردشگری خلاق محور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا
20 طراحی ابزار نظر سنجی گردشگران داخلی در ارتباط با سرمایه انسانی حمل و نقل شهری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
21 طراحی ابزار نظرسنجی گردشگران داخلی در ارتباط با کیفیت خدمات حمل و نقل شهری اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
22 طراحی هتل / ریزورت اسپای شهر تهران در راستای توسعه پایدارگردشگری تندرستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
23 فاکتورهای کلیدی در ساخت ومدیریت برند گردشگری روستایی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
24 کاربرد ابتکار و فناوری اطلاعات و ارتباطات در رستورانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
25 کودکان کار،در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
26 گردشگری آموزشی بستری برای رشد کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
27 گردشگری کشاورزی فروش تجربه های جدید در مزرعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
28 نقش توراپراتورها در توسعه گردشگری پایدار (مورد پژوهی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
29 نقش دفاتر فناوری و اطلاعات در توسعه نقا ط روستایی شهرستان انزلی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
30 نقش گردشگری خلاق هنرمحورکودکان در توسعه پایدار، با تاکید بر صنایع دستی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
31 نقش معماری پایدار در طراحی مرکز موسیقی گردشگر محور در توسعه شهر خلاق، مورد پژوهی: تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
32 نقش هویت هنری مقصد در ایجاد برند شهری در ایران(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
33 واکاوی عوامل ساخت جوهره برند در روستای هدف گردشگری از دیدگاه جامعه میهمان و میزبان (مطالعه موردی: روستای هوره استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
34 هتلهای سبز: رویکردی نوین در جهت توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار