دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی

دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی

Dr. Mehrnoosh Shafie Sararoudi

دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 4
2 بازشناسی بن مایه های فتوت در کتیبه های سفال نیشابور دوره سامانی با تاکید بر تجلیات حضرت علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 21
3 بررسی آثار سفالین پیکاسو با نگاهی به سفال های کهن (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 47
4 بررسی بازنمود آفرینش و مرگ در آثارسفالین غرب ( از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی تاثیر ترکیب لعاب پایه، افزودنی اکسید آهن، دما و نوع بدنه سرامیکی بر ویژگی های ظاهری لعاب آونتورین (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی آرایه های تزیینی معماری هخامنشیان و نقوش هنرهای دستی آن دوره (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 2
7 پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 22، شماره: 3
8 مطالعه تطبیقی تاثیر پایه های قلیایی- بوری و سربی- بوری بر رنگ حاصل از احیای ترکیبات فلزی رنگزای منتخب به روش احیاء درون محفظه ساگار (ویژه هنرمندان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 3، شماره: 2
9 مطالعه ویژگی های فرم و محتوای آثار سفالین هنرمندان کبرا (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 14، شماره: 2
10 مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سفال به کودکان بر اساس رویکرد آموزشی کودک محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 پژوهشی پیرامون کارکرد تعلیمی کتیبه های مدارس عصر صفویه اصفهان (نمونه موردی: مسجد-مدرسه چهارباغ) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 تحلیل محتوایی کتبیه های سفال نیشابوری عصر سامانی از منظر اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
4 طراحی و تولید سرامیک های نقش برجسته در نمای ساختمان با الهام از شیوه های رسم گره های هندسی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5 کاربست مفاهیم و نمادهای ایران باستان در طراحی آثار هنری-کاربردی محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست
6 لعاب مینایی، فناوری کهن در صنعت سفال و سرامیک ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
7 مطالعه تطبیقی موجودات ترکیبی در هنر عیلام و بین النهرین با نگرشی بر اساطیر (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری