دکتر علی اکبر روستا

دکتر علی اکبر روستا

دکتر علی اکبر روستا

Dr. AliAkbar Roosta

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک مدل تجربی برای پیش بینی دمای تشکیل هیدرات متان درحضور 1و-4 دی اکسان با استفاده از ترکیب روش های GP و الگوریتم TLBO (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 109
2 ارایه یک مدل تجربى براى پیش بینى دماى تشکیل هیدرات متان درحضور 1و4- دى اکسان با استفاده از ترکیب روش هاى و الگوریتم TLBO (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 131
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک رابطه تجربی ساده برای تخمین جذب بیولوژیکی فلز روی توسط جلبکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
2 ارائه یک مدل تجربی برای پیشبینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور 1و 4- دیاکسان با استفاده از ترکیب روشهایGP و الگوریتمTLBO (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
3 ارزیابی کارایی آموزش در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
4 Effect of mass transfer rate on biodiesel production process (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 Integrated Operation of Shiraz Petrochemical Complex by Using Multi-Carrier Energy Systems Approach Including Electricity and Steam (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 MLP Neural Network Modeling of PEG – Dextran, Polymer –Polymer Aqueous Two-Phase Systems (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Presentation of a mathematical model for describing and predicting the release of methotrexate and sodium valproate from polymer nanogels using finite difference method (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
8 Thermodynamic modeling of PEG 6000 – Dextran T70 Aqueous Two-Phase System Using NRTL Activity Coefficient Model and Particle Swarm Optimization Algorithm (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 بازنگری منحنی های کتس Katz در کاهش فشار مجاز در شیر فشار شکن جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر pH بر جذب متیلن بلو با میکروجلبک سندسموس و مدلسازی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
11 بررسی آزمایشگاهی تعادل مایع مایع سیستم دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول - 6000 ، دی پتاسیم هیدروژن فسفات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
12 بررسی آزمایشگاهی جذب زیستی مس (II) از محلول آبی توسط جلبک سارگاسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
13 بررسی اثر دما بر تولید بیودیزل در فرآیند تبادل استری تری­گلیسرید در حضور کاتالیست هیدروکسید پتاسیم (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
14 بررسی اثر دور همزن بر فرآیند تولید بیودیزل از تری­گلیسرید با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
15 بررسی اثر کمک حلال ها بر حلالیت متانول و روغن گیاهی در فرایند تولید بیودیزل با استفاده از مدل NRTL (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی تاثیر قوانین اختلاط بر مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت سالیسیلیک اسید در کربن دی اکسید فوق بحرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
17 بررسی تعادل مایع_مایع محصولات واکنش تولید بیودیزل در حضور کمک حلال با معادلات NRTLوUNIFAC (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی دقت روشهای همبخشی گروهی در پیش بینی شرایط بحرانی موادگیاهی با استفاده از داده های فشار تصعید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
19 بررسی ویسکوزیته محلول آبی حلال های یوتکتیک عمیق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بهره برداری بهینه از تولیدکننده های بخار در مجتمع های پتروشیمیایی با هدف کاهش افت دما و فشار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
21 بهینه سازی فرآیند تبدیل گلیسرول به گاز سنتز در حضور آب فوق بحرانی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
22 بهینه سازی فرآیند تولید متانول از گاز سنتز حاصل از گازی کردن گلیسرول (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
23 پیش بینی تعادل مایع_مایع سیستم دو فازی آبی دکستران و پلی وینیل پیرولیدون با استفاده از مدل NRTL (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 پیش بینی دانسیته محلول آبی حلال های یوتکتیک عمیق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 پیش بینی ضرایب توزیع اجزاء در سیستم دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول و آمونیوم سولفات با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 پیشبینی دمای تشکیل هیدرات متان در حضور بهبود دهنده 1و 3- دیاکسولان با استفاده از الگوریتمGP و PSO (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
27 تخمین خواص بحرانی مواد دارویی به کمک داده فشار بخار و مقایسه آن با نتایج روشهای مبتنی بر همبخشی گروهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
28 شبیه سازی فرایند تولید بیودیزل از روغن گیاهی در برج تقطیر واکنشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
29 کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در محاسبه بازده جذب بیولوژیکی کادمیوم توسط جلبک ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
30 کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در محاسبه میزان جذب یون کروم با استفاده از جلبک ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
31 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان حذف فلز مس توسط ریزجلبک ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
32 کاربرد مدل هیبرید در شبیه سازی بیوراکتور تولید پنی سیلین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 کاربرد مدل هیبرید در شبیه سازی بیوراکتور تولید پنی سیلین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
34 مدل سازی تاثیر تبخیر آب برفرآیند زیست تخریب پذیری خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 مدل سازی جذب بیولوژیکی فلز نیکل توسط جلبک ها با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
36 مروری بر روش های تبدیل بیومس به گاز سنتز و روش های پاکسازی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)