دکتر زینب صابر

دکتر زینب صابر دانشیار گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر زینب صابر

Dr. Zeinab Saber

دانشیار گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انتقادی نهاد موزه؛ با ابتنای بر اندیشه های پدیدارشناسانه موریس مرلوپونتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 43
2 تبیین تاثیرات نظام قدرت بر منسوجات دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 2
3 تبیین معناهای نازیباشناسانه ی بیماری، رنج و مرگ در اشعار نیما یوشیج (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 3
4 تبیین نسبت خودآفرینی زیباشناختی فردی با کنش سیاسی در اندیشه ریچارد رورتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 9، شماره: 1
5 تبیین نسبت مفهوم خودآفرینی فردی با کنش سیاسی از رهگذر دو رمان صد سال تنهایی و طوبا و معنای شب (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 1
6 نسبت سوژه و قدرت در رمان های دن کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه های میشل فوکو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 7، شماره: 11
7 نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان گرایانه در هنر رنسانس، نوشته اروین پانوفسکی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
8 نقدی بر کتاب هنر پارچه بافی در دوره قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر جامی بر فرهنگ و هنر عصر نهم ه. ق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی
2 بررسی شمایل نگارانه غلام زنگی در نگارگری های کمال الدین بهزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
3 شناسایی و طبقه بندی نقوش هندسی در نگاره های شاهنامه طهماسبی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
4 هرات نگین خراسان، مرکزیت رشد و شکوفایی هنر نگارگری ایران در عهد تیموری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی