دکتر صدرالدین طاهری

دکتر صدرالدین طاهری استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر صدرالدین طاهری

Dr. Sadreddin Taheri

استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی بهره گیری از نقش مایه های سفالینه های شوش باستان در طراحی بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 27
2 برادران کارامازوف انجیل به روایت فئودور (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی ساختاری آثار گنجینه جیحون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 2
4 تحلیل اسطوره‌شناختی درام گاو اثر غلامحسین ساعدی، با تکیه بر جایگاه کهن‌الگویی گاو در اساطیر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 60
5 تحلیل نشانه شناختی شیوه های رمزگذاری در آثار رنه مگریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
6 تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 4، شماره: 2
7 تندیس های ایزد بانوان باروری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 2
8 روایت شناسی بازی های ویدیویی (موردکاوی: خدای جنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 56
9 ساخت الگویی برای تحلیل جهان هنر معاصر براساس دستگاه روحانی جهان دینی با استفاده از جامعه شناسی دین ماکس وبر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
10 گونه شناسی بن مایه های دیداری و شنیداری در رسانه بازی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 31، شماره: 1
11 گونه شناسی نقش مایه های طبیعی گلیم کرمانجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
12 نشانه شناسی اجتماعی ساختار دیداری اسکناس های دلار (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 2
13 واکاوی رویارویی دیالکتیکی پارادایمها در تاریخ هنر غرب (از رنسانس تا آغاز دوران مدرن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 9، شماره: 2