دکتر مریم عظیمی

دکتر مریم عظیمی استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مریم عظیمی

Dr. Maryam Azimi

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه کالبد خانه های چهارصفه و حوضخانه ای سنتی شهر زواره (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استعاره و قیاس، راهبردهای خلاق بهره گیری از منابع بصری در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
2 الگوهای بومی به مثابه الگوهای بی زمان در معماری خانه ایرانی. مطالعه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 The Use of Creativity Methods in Design Process (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
4 Thinking Styles in Creative Engineering Design (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
5 بازخوانی وجه سیرت الگوهای بومی در خانههای دیروز شهر زواره و لزوم تداوم آن در خانه امروز ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
6 بررسی نقش الگوهای بومی (بیزمان) در تداوم هویت شهر و خانه؛ نمونه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 بهره گیری از فضای خلاق در طراحی محیط های یادگیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
8 بهیافت بناها، رویکردی جدید در معماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بهیافت، رویکردی نوین در بازتوسعه اراضی قهوه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 تبیین مفهوم کیفیت زندگی: دلبستگی مکانی به مثابه عامل تاثیرگذار بر کیفیت محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
11 چهارصفه؛ کهن الگوی بومی و جایگاه آن در معماری خانه ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 عوامل موثر بر شکل گیری بافت شهری و محلات مسکونی در شهر زواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
13 کیفیت بی نام در الگوهای بومی (بیزمان) خانه ایرانی مطالعه موردی: شهر زواره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 مشخصه ها و راهکارهای طراحی محیط های کاری خلاق (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
15 منابع بصری و طراحی خلاق معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران