دکتر مرتضی بهرام

دکتر مرتضی بهرام Professor, Urmia University

دکتر مرتضی بهرام

Dr. Morteza Bahram

Professor, Urmia University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Central Composite Design for Optimization of Coacervative Extraction of Cu(II) Using Anionic Surfactant (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 3، شماره: 1
2 Central Composite Design for the Optimization of Hydrogel Based pH-Dependent Extraction and Spectrophotometric Determination of Mercury (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 1، شماره: 1
3 Comparison of volatile compounds of anal sac secretions between the sexes of domestic dog (Canis lupus familiaris) (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 14، شماره: 3
4 MCR-ALS for Investigating the Effect of Adsorption on the Charging Current; Application for the Voltammetric Determination of Mefenamic Acid on a Glassy Carbon Electrode Modified with MWCNT and Poly L-Proline (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 9، شماره: 1
5 Multivariate Curve Resolution-Alternating Least Squares for Studying Spectrally Overlapped Valsartan and Amlodipine Release in Drug Delivery (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 3
6 Multivariate Curve Resolution-alternative Least Squares for Simultaneous Kinetic–Spectrophotometric Determination of Furosemide and Rizatriptan in Real Samples Based on their Degradation Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 2
7 Optimized Stir Bar Sorptive Extraction Based on Self-Magnetic Nanocomposite Monolithic Kit for Determining Bisphenol A in Bottled Mineral Water and Bottled Milk Samples (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 1
8 Photocatalytic Degradation of Anionic Azo Dyes Acid Orange ۷ and Acid Red ۸۸ in Aqueous Solutions Using TiO۲-containing Hydrogel (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 4، شماره: 1
9 Selective and Sensitive Simultaneous Determination of Mercury and Cadmium based on the Aggregation of PHCA Modified- AuNPs in West Azerbaijan Regional Waters (دریافت مقاله) نشریه پیشرفته شیمی دوره: 2، شماره: 1
10 تاثیر هگزی تیازوکس، نانو سولفور، کامپوزیت آلژینات/سولفور و کامپوزیت آلژینات/سولفور/هگزی تیازوکس روی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of central composite design for optimization of the degradation of an azo dye by Fenton reaction (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
2 اصلاح نانوذره نقره با ۴- مرکاپتوفنیل پرونیک اسید (MPBA) به عنوان سنسور رنگ سنجی جهت شناسایی داروی موکسی فلوکساسین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری
3 Fabricated a Novel and High Capacitance Symmetric SupercapsitorElectrode by Electrosynthesis NiCo LDH@Vertical Oriented Graphen Sheetson Graphite Sheet (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
4 Pencil lead electrode modified with graphene oxide and gold nanoparticles as a novel sensor for the determination of tramadol in biological samples (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
5 Voltammetric determination of naloxone at pencil lead electrode modified with graphene oxide and gold nanoparticles: Application to the analysis of biological samples (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
6 ترسیب الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت PANI-WO۳ بر روی ورق گرافیتی آنودایز شده بعنوان الکترود جدید جهت ساخت ابرخازن های متقارن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری
7 حذف رنگ ائوسین ب از محلول های آبی (پساب های صنعتی) -با استفاده از پلیمر هیدرولیز نشده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
8 حذف رنگ اسید رد 11 از محلول های آبی (پساب های صنعتی) با استفاده از پلیمر هیدرولیز نشده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
9 حذف کا تیون روی Zn(+۲) به وسیله کربن فعال پوست درخت انگور از محلول آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)
10 حذف کاتیون روی ((+۲)Zn) به وسیله پوست درخت انگور از محلول آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
11 روشی نوین در طراحی و ساخت نشانگرهای زمان-دمای مورد استفاده در بسته بندی هوشمند انواع دارو و واکسنهای دارای زنجیره دمایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی