دکتر بهزاد عطائی آشتیانی

دکتر بهزاد عطائی آشتیانی استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بهزاد عطائی آشتیانی

Dr. Behzah Ataie Ashtiani

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 10، شماره: 4
2 تحلیل عددی معادله جریان آب در ناحیه غیر اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
3 توسعه الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها به صورت تلفیقی با مدل شبیه سازی عددی برای مدیریت بهینه آبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
4 شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 1
5 مدل عددی انتقال وتخلیه آلاینده ها از آبخوان ساحلی به دریا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
6 مدلی نیمه تحلیلی برای جریان ترکیبی سرریز- دریچه در شرایط مختلف هندسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 2
7 مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی جزیره کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشستگی در شرایط آب صاف در اطراف گروه پایه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارائه راهکارهای عملی بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی جزایر کوچک(مطالعه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارائه روابط تجربی برای تخمین آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل با هندسه پیچیده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 الگوی جریان اطراف دوپایه کنار هم در دو حالت بستر مسطح و آب شستگی نهایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
5 بررسی اثر افزایش آب دریا در پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی آبخوان تالار بابل هراز ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا بر روی سیستم آب زیرزمینی جزیره کیش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پیشروی آب شور در آبخوان های ساحلی شیب دار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی جریان چگالی ناپایدار در محیط متخلخل با استفاده از روش پردازش تصاویر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 بررسی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف گروه شمع (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایه های مرکب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 پدیده آبشستگی موضعی در اطراف پایههای مستقر بر فونداسیون مرکب (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 تاثیر پدیده هیسترسیس بر حرکت و توزیع سیالات غیر ممزوج با آب در محیطهای متخلخل ناهمگن لنزدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 تاثیر شرایط مرزی و افزایش سطح آب دریا در پدیده پیشروی آب شور در آبخورهای ساحلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 تحلیل نوسان سطحی آزاد در حوضچه های مستطیلی با دیواره جدا کننده نفوذناپذیر و بازشدگی میانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 جریان آشفته سه بعدی اطراف پایه پل با هندسه پیچیده: مدلسازی آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 رفتار لرزه ای سدهای خاکی در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 شبیه سازی آزمایشگاهی امواج ضربه ای ناشی از رخداد لغزش دیواره در مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها در آبخوان ساحلی زیر حوضه تالار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها درآبخوان های ساحلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموارتراکم پذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 شبیه سازی عددی امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش های دریاچه سد شفارود در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 شبیه سازی عددی لنز آب شیرین در جزایر کوچک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
24 شبیه‌سازی عددی امواج سونامی در شرایط دوبعدی در سطح و مقایسه با داده‌های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
25 کاربرد روش بدون مش بندی در شبیه سازی جریان با سطح نامنظم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مدل سازی و تعیین مشخصه امواج و میزان خیز آب ناشی از آن در منطقه سوزای قشم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
27 مدل عددی المان مرزی در تحلیل تراوش در بدنه سد خاکی به همراه پی لایه ای و سپری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مدل‌سازی اثر پیشروی آب دریا بر آبخوان ساحلی زیر حوضه بابل (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
29 مدلسازی عددی امواج ضربه‌ای ناشی از زمین لغزش زیرسطحی دیواره در مخازن سدها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 مدلسازی عددی لنز آب شیرین د رجزایر کوچک مطالعه موردی جزیره کیش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 معیار شروع حرکت مواد بستر در جریانهای رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 مقایسه روشهای مختلف مدلسازی عددی یک بعدی جریان دو فازه در محیط متخلخل و اثر شرایط مختلف اولیه بر خطای بقاء جرم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران