دکتر نجمه مهجوری مجد

دکتر نجمه مهجوری مجد دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر نجمه مهجوری مجد

Dr. Najmeh Mahjouri

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاب آوری طرح های مدیریت منابع آب در سطح حوضه آبریز بر پایه ویژگی های گروداران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 1
2 تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه ولنجک تهران: کاربرد روش های وارس، سوبول و موریس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
3 تخصیص بار آلودگی در رودخانه زرجوب: کاربرد روش های گزینش اجتماعی بردا و تابع چانه زنی نش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 3
4 تخصیص بار آلودگی در رودخانه ها: مرور پیشینه مطالعات و چشم انداز مطالعات آتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
5 تدوین یک الگوی مبتنی بر بازارهای محلی و ساختار سلسله مراتبی گروداران به منظور تخصیص و قیمت گذاری آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
6 تعیین سهم اثرات تغییر اقلیم و عوامل انسانی بر کاهش رواناب با تحلیل حساسیت نسبت به محل نقاط شکست آماری در سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای تشخیص نشت محتمل از مدفن های زباله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارائه روشی برای مکان یابی چاه های پایش جهت تشخیص نشت از منابع آلودگی محتمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 ارایه الگویی مبتنی بر تبادلات آبی برای مدیریت نوسانات تراز هیدرولیکی آب در منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
4 ارایه الگویی مبتنی بر تبادلات آبی برای مدیریت نوسانات تراز هیدرولیکی آب در منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارایه یک مدل مبتنی بر بازار برای تخصیص آب و تعیین الگوی کشت در مزرعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
6 ارزیابی کارایی سیستم های پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته ( رودخانه جاجرود ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 Evaluating the Carrying Capacity of Water Resources inRiver Basin Scales (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Evaluating the Spatio-Temporal Interaction of Surface and Ground Water in the Zarrinerud Basin Using SWAT-MODFLOW (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
9 برآورد سهم اثرات عوامل انسانی و اقلیمی بر کاهش رواناب با کاربرد رویکردهای آماری و مدل های بیلان آ ب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها: مروری بر دستاوردهای اخیر (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
11 بهینه سازی راهکارهای توسعه کم اثر در مدیریت رواناب های سطحی شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
12 پیش بینی بلند مدت خشکسالی با استفاده از مدل های تلفیق داده و بررسی تاثیر سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 پیشبینی بلندمدت بارش در دوره های کم آبی با استفاده از مدل های تلفیق داده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 تحلیل حساسیت مبتنی بر واریوگرام پارامترهای مدل SWMM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
15 تخصیص بار آلودگی در رودخانه با استفاده از یک شاخص کیفی احتمالاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تخصیص بار آلودگی در رودخانه‌ها: کاربرد روش‌های گزینش اجتماعی و یک شاخص‌ کیفی احتمالاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه‌ای: کاربرد تئوری بازی‌ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 تدوین قواعد بهره برداری بهینه ازمخازن سدها: مروریک تجربه عملی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 تدوین قواعدتخصیص آب با توجه به اهداف مربوط به کمیت و کیفیت آب : کاربرد ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
20 تدوین یک مدل بهینه سازی تجارت دو شاخصه بار آلودگی در رودخانه‌ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
21 تدوین یک مدل چانه زنی بین سازمانی به منظور ارزیابی سناریوهای مدیریت کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت ورامین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 تصمیم گیری گروهی در تخصیص پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری تهران: کاربرد روش های گزینش اجتماعی فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
23 تعیین نقطه شکست در سری های زمانی هیدرولوژیکی تک متغیره و چند متغیره با استفاده از روش ( Cramer - von Mises ( CvM (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 توسعه یک مدل تلفیق داده مبتنی بر بیشینه آنتروپی بیزی در پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
26 توسعه یک مدل چندعامله به منظور تخصیص آب: مطالعه موردی حوضه زرینه رود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
27 کاربرد چانه زنی بازگشتی با بن بست در تخصیص بار آلودگی در رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 کاربرد روشهای گزینش اجتماعی در تخصیص پساب تصفیه خانه های فاضلاب و رواناب های سطحی شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
29 کاربرد مدل‌های الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت کمی- کیفی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 مدیریت تخصیص آب در طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای با کاربرد بازی شاپلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها