دکتر سیدمحسن علوی نژاد

دکتر سیدمحسن علوی نژاد استادیار گروه آموزشی نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر سیدمحسن علوی نژاد

Dr. Sayyed Mohsen Alavinezhad

استادیار گروه آموزشی نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عوامل محیطی مؤثر بر تحولات ساختاری نقاشی نوگرای ایران (1357ـ1390ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
2 مطالعه تطبیقی نسخ مصور بهگودپورانه و حمزه نامه با رویکردی بر هنر دربار و هنر توده ای هند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 121