سعید عباسی

 سعید عباسی مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

سعید عباسی

Saeid Abasi

مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه علاقه اجتماعی بین دانش آموزان عادی و دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی جایگاه انسان در شاهنامه دموت در نگارگری مکتب تبریز اول (ایلخانی) (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
2 ظرفیت شناسی نمادهای منطقه البروج در فلزکاری عصر سلجوقی به منظور طراحیفرش دستباف معاصر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
3 مطالعه تطبیقی صورت های فلکی باستانی در منتخبی از آثار هنری دوره قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
4 مطالعه قابلیت های ارایه هنرهای ایرانی با رسانه های جدید هنری دوره معاصر مورد پژوهشی : هنر تعاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات