دکتر مهدی مکی نژاد

دکتر مهدی مکی نژاد دانشیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

دکتر مهدی مکی نژاد

Dr. Mahdi Makinejad

دانشیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.