دکتر محمد کیامهر

دکتر محمد کیامهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دکتر محمد کیامهر

Dr. Mohammad Kiamehr

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Empirical Explanation of Different Models of Decision Making by Individual Investors Based on Regret Aversion Concept- Evidence from Capital Market of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 29
2 The Effect of Ethics-Oriented Leadership and Political Skills of Digital Organizational Developments on Accounting Students' Perceptions (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 4، شماره: 7
3 رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری با نقش محیط اطلاعات داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 7، شماره: 27
4 مدل سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آثار محدودیت های مالی و هزینه نمایندگی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
2 بررسی آثار محدودیت های مالی و هزینه نمایندگی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
3 بررسی آثار محدودیتهای مالی و هزینه نمایندگی بر سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
4 بررسی تأثیر میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی نقش سیاسی اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش حسابرس مستقل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
6 تاثیر اخلاق، تجربه و صلاحیت بر کیفیت حسابرسی با تردید در حسابرسی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
7 تاثیر ارزش های حسابداری فرهنگی بر گزینه های تامین مالی در شرکت های کوچک و بزرگ در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
8 تاثیر ارزش های فرهنگی حسابداری بر تامین اعتبار در شرکت های واقع در استان فارس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر تفکیک فعالیت های مالی و عملیاتی برتوانایی پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 ویژگی های کیفیت حسابرسی همراه با تردید حسابرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد