دکتر حمیدرضا قربانی

دکتر حمیدرضا قربانی استادیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر حمیدرضا قربانی

Dr. Hamidreza Ghorbani

استادیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.