دکتر محمد روستائی علی مهر

دکتر محمد روستائی علی مهر دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

دکتر محمد روستائی علی مهر

Dr. Mohammad Roostaei- Ali Mehr

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح مختلف گلوکوسینولات های جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 اثر سطوح مختلف گلوکوسینولات های جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه (Urtica dioica) بر عملکرد، صفات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
4 اثر افزودن ال گلوتامین به رقیق کننده تریس بر انجماد اسپرم پوشش دارشده قوچ تالشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
5 اثر افزودن پر ی بیوتیک ساف مانان به جیره بر فلور میکروبی روده و عملکردجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
6 اثر افزودن چای سبز و روغن ماهی به جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال علیه نیوکاسل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 4
7 اثر افزودن زرده تخم مرغ به رقیق کننده شیر پس چرخ و شوک سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دارشده قوچ تالشی به صورت مایع در سرما (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
8 اثر افزودن عصاره آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
9 اثر ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت بر انجماد اسپرم قوچ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 4
10 اثر ژل گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر عمل کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
11 اثر سطوح آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ در طول ذخیره سازی در ۵ درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 2
12 اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 1
13 اثر سیلی مارین بر ذخیره سازی منی خروس در دمای°C ۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
14 اثر سیلی مارین بر صفات تولیدی و پاسخهای ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
15 اثر عصاره برگ درخت اکالیپتوس، دود تیپ ویرجینیا، بارلی و باسما توتون بر کنه واروا زنبور عسل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 4
16 اثر عصاره برگ زیتون بر ذخیره سازی منی خروس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
17 اثر عصاره علف چشمه بر ذخیره سازی منی خروس در دمای ۴ درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 1
18 اثر عصاره ی کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
19 اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش دار شده قوچ در روند انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
20 اثر مکمل جیره ای پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد، وزن اندام های لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
21 اثر هورمون ملاتونین بر کیفیت اسپرم قوچ تالشی در داخل و خارج فصل تولیدمثل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 2
22 اثرات آنزیم فیتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه (بایوساف) بر عملکرد، کلسیم و فسفر خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
23 اثرمقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی برگ توت سفید (Morus alba L.) بر پاسخهای ایمنی، پراکسیداسیون چربی سرم و گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 4
24 اثرهای سطوح مختلف آنزیم بتا ماناناز همی سل بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 2
25 بررسی اثر دو سطح کنجاله کلزا و آنزیم های فیتاز و سافیزیم جیپی 800 بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 1
26 بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی کیفیت اسپرم پوشش دار شده قوچ بعد از ۷۲ ساعت ذخیره سازی در ۴ درجه سانتی گراد و افزودن مایع منی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
28 تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
29 تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 4
30 تاثیر عصاره الکلی استویا (Stevia rebaudiana) بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
31 تاثیر عصاره الکلی کاسنی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 9
32 تعدیل تاثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
33 حذف آنتی بیوتیک محرک رشد (لینکومایسین) و افزودن اسید استیک به جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
34 ذخیره سازی منی خروس به صورت مایع با استفاده از عصاره الکلی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
35 مقایسه بیان ژن های لاکتوفرین و TLR۴ در سلول های سوماتیک شیر گاو هلشتاین، بومی گیلان و آمیخته های حاصل از آنها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد و صفات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 بررسی اثر تره هالوز بر ذخیره سازی اسپرم قوچ در دمای 5˚C در رقیق کننده بر پایه لستین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
3 تاثیر عصاره علف چشمه بر تحرک پیش رونده اسپرم خروس طی ذخیره سازی در 4 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 تأثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و میکروفلور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم