دکتر حسن درمانی کوهی

دکتر حسن درمانی کوهی دانشیار گروه علوم دامی

دکتر حسن درمانی کوهی

Dr. Hassan Darmani

دانشیار گروه علوم دامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول های سفید خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 16
2 اثر آنزیم زایلاناز و اسانس باریجه‎ (Ferula gumosa Boiss) ‎در جیره های بر اساس دانه گندم بر عملکرد تولیدی و میکروفلور روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
3 اثر افزودن مکمل جیره ای سلنیوم و لووتیروکسین روی عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت هورمون های تیروئیدی در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله کلزا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
4 اثر افزودن مکمل جیره ای گوانیدینو استیک اسید و ال- آرژنین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 2
5 اثر اکسترود کردن کنجاله سویا و کلزا و کاهش سطح پروتئین خام جیره بر فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی شکمبه گوساله های پرواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 4
6 اثر اندازه ذرات گندم و سطوح مختلف مکمل آنزیمی بر عملکرد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 1
7 اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 اثر عصاره آویشن شیرازی بر جمعیت میکروبی روده، کلسترول و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی چربی و بدون آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 3
9 اثر عصاره آویشن شیرازی و چربی جیره ای بر کیفیت گوشت، اسیدیته روده و وضعیت اکسیداسیونی سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 2
10 اثر عصاره ی کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
11 اثر مکمل جیره ای پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد، وزن اندام های لنفوئیدی و پاسخ ایمنی جوجه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 1
12 اثر منابع مختلف پودر چربی کلسیمی امگا ۳ و ۶ بر عملکرد، جوجه درآوری، لیپیدهای خون و شمارش فولیکول های تخمدان در مرغ مادر گوشتی مسن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 3
13 اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
14 اثرات پیش مخلوط مواد معدنی بر عملکرد، پر درآوری، خصوصیات استخوان درشت نی و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 3
15 ارزیابی توابع رشدی برای توصیف رشد در بلدرچین های ژاپنی تغذیه شده با جیره های متفاوت از نظر تراکم مواد مغذی در مقایسه با سطح پیشنهادی NRC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
16 استفاده از قانون بازده نزولی به منظور تفکیک لیزین و متیونین مصرفی به نیازمندی های نگهداری و رشد در جوجه های گوشتی نر جوان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی اثرات مکمل جیره ای عصاره آویشن شیرازی و دوره های زمانی استفاده از آن روی عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 3
18 بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در دو ناحیه مختلف جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی پتانسیل گیاه زنیان (Trachyspermum ammi) در جایگزینی آنتی بیوتیک های محرک رشد طیور و مشکلات محیط زیستی ناشی از کاربرد آنها (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 9
20 تاثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 8
21 تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 3
22 تاثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 4، شماره: 6
23 تعدیل تاثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
24 عملکرد،کیفیت لاشه و ریختشناسی روده جوجههای گوشتی تغذیهشده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 4
25 مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی امگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه ذرات گندم و مکمل آنزیمی روی عملکرد و برخی خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد و صفات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم ناتوزیمp به جای کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 بستر اقتصادی استفاده از سطوح مختلف پونه و زنیان بر روی عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
5 تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و ادجوانت بن زار بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و بن زاادجوانت بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
7 تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های تغذیه شده با چربی و بدون آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 تأثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و میکروفلور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم