دکتر رضا حبیبی

دکتر رضا حبیبی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر رضا حبیبی

Dr. Reza Habibi

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد پایدار بانک با استفاده از مدل مطلوبیت چندشاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 2
2 Poisson regression model with change points (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 0
3 براورد کم‌ترین توان‌های دوم پارامترهای مدل آرچ در حضور داده‌های گم‌شده (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 2، شماره: 4
4 بررسی تاثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 3، شماره: 30
5 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 1
6 تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
7 ترکیب مدل های فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و برنامهریزی آرمانی جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی (مطالعه موردی: بانک مرکزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 19
8 تصمیمات تسهیلات دهی بانک با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: مشتریان حقیقی بانک سپه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 9
9 رفتار زمان متغیر ریسک اعتباری بهینه بانک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
10 سنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل DEA دو مرحله ای( مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 109
11 سنجش کارایی بانکها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانکهای منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ترکیب مادر AHP و GP جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی مطالعه موردی در بانک مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 سودآوری کارت های اعتباری بانک مسکن: مدل بندی فرآیند تصمیم گیری مارکوف (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»