دکتر ایمان عابدینی صنوبری

دکتر ایمان عابدینی صنوبری عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر ایمان عابدینی صنوبری

Dr. Iman Abedini Senobari

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.