دکتر سیاوش گلزاریان پور

دکتر سیاوش گلزاریان پور عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر سیاوش گلزاریان پور

Dr. Siavash Golzarian Poor

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین ویژگی‌های شخصی مشتریان و ارزیابی آنها از کیفیت خدمات حضوری در شعب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 11
2 ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 28
3 ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک های بانکی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
4 ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بااستفاده ازشاخصهای مالی و عملکردی مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی اثر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری درسیستم بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی تاثیر رشد تسهیلات دهی بر ارزشگذاری دارایی های بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 9
7 بررسی تاثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 10
8 بررسی هزینه و فایده‎ی حمایت‎گرایی تجاری در ایران با استفاده از مدل جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
9 تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 13
10 عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 1
11 کارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل پوششی دادههای پنجره ای (مطالعه موردی: شعب درجه 3 بانک سپه شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 4