دکتر محمدرضا ذوالفقاری

دکتر محمدرضا ذوالفقاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

Dr. MohammadReza Zolfaghari

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای‎ منطقهای‎ با استفاده از مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی‎ و یقینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی آماری وابستگی منطقه ای جنبش های قوی زمین در ایران و کالیفرنیا با استفاده از تحلیل واریانس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
3 چگونگی تاسیس صندوق ملی سوانح طبیعی و نقش آن به عنوان عاملی موثر در مدیریت ریسک سوانح طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 20، شماره: 3
4 درنظر گرفتن اثرات عدم قطعیت های مدل سازی بر منحنی شکنندگی فروریزشبا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 2
5 مقایسه ی مدل بهینه‎سازی‎ تصادفی و‎ سایر روش های احتمالی برای اختصاص منابع اقتصادی جهت کاهش ریسک لرزهای‎ منطقه ای‎ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Estimation of financial loss for buildings before and after seismic retrofitting (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 PROBABILISTIC TSUNAMI HAZARD ASSESMENT AT BERIS ANDPASABANDAR PORTS WTIH LOGIC-TREE APPROACH (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 TSUNAMI RUN-UP MODELING USING EQUIVALENT ROUGHNESSMODEL (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 بررسی احتمالاتی خطر سونامی در بنادر بریس و پسابندر با رویکرد درخت منطقی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 بررسی رفتارقابهای فولادی گیردار با پوشش ضد آتش و قابهای فولادی گیردار معمولی تحت آتش سوزی پس از زلزله و آتش سوزیعادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 پهنه بندی ریسک لرزه­ای شبکه­های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 پیشنهاد مدل آتش سوزی پس از زلزله برای شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 تاثیر پارامتر کیفیت ساخت بر عملکرد فروریزش در سازه های فولادی خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 تاثیر عدم قطعیتها در شبیه سازی جنبشهای شدید زمین با استفاده از روش توابع تجربی گرین در محیط GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 تعیین ضریب رفتار سازه های بتنی قالب تونلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 توسعه مدل احتمالاتی جهت تخمین تلفات جانی ناشی از زمین لرزه مبتنی بر مکانیسم خرابی ساختمانها:مطالعه موردی منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 توسعه منحنی های تردی برای سازه های بتنی قالب تونلی با استفاده از تحلیل IDA (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 تولید کاتالوگ زلزله کاهش یافته برای تخمین ریسک در شریان های حیاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 تهیه بانک اطلاعاتی گسلهای فعال ایران و اصلاح موقعیت جغرافیایی گسلها با استفاده از داده های DEM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 کاربرد مدل های تخمین خسارت در مدیریت بهنیه پرتفوی بیمه زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 مدل سازی اشتعال های پس از زلزله برای شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 مدل سازی بالا روی سونامی بااستفاده از روش زیری معادل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 مدلسازی احتمالی اشتعالهای پس از زلزله ناشی از تخریب شبکه توزیع گاز و برق شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 مدلسازی توابع اسیب پذیری لرزه ای تجهیزات متعارف بیمارستانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 مدیریت ریسک لرزه ای در ایران و چالشهای اختصاص منابع اقتصادی بهینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 ناپایداری های زمین بر اثر زلزله 31 خردادماه 1369 منجیل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله