مهندس امین نظری

مهندس امین نظری مدیر مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندس امین نظری

Amin Nazari

مدیر مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.