سودابه بساک نژاد

 سودابه بساک نژاد پروفسور روانشناسی

سودابه بساک نژاد

پروفسور روانشناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان و استرس ادراک شده در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 26
2 اثربخشی «درمان ترمیم شناختی» بر انعطاف پذیری شناختی و مولفه دیداری فضایی حافظه فعال در بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
3 اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
4 اثربخشی درمان شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی بر نیازهای بین فردی در مبتلایان به اختلال وسواسی- جبری دارای افکار خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
5 اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
6 اثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهن آگاهی بر رابطه مادر-فرزند سالم و رابطه همشیران در خانواده های دارای کودک دچار کاستی توجه/فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
7 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی اثر جراحی بر کارکردهای توجهی بیماران مبتلا به گلیوم مغزی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 1
9 بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 4
10 بررسی فرایندهای خانواده به عنوان پیش بین های مشکلات رفتاری در دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان های شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
11 تأثیر قصه‌گویی بر اضطراب کودکان 7-4 سال بستری‌شده در بیمارستان: مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 3
12 رابطه بین سبک های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه گری سبک های هیجانی در مادران پسران نوجوان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 4
13 رابطه شرم درونی شده، رفتارهای ایمنی بخش و راهبردهای اجتناب شناختی با ابعاد اضطراب اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
14 رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 11
15 رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
16 مقایسه جهت گیری منفی به مشکل، نا امیدی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان با و بدون مادر مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 18، شماره: 1
17 مقایسه صمیمیت جنسی، رضایت از زندگی وراهبردهای مقابله ای در زنان یائسه و غیریائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 6
18 نقش بلوغ عاطفی، خودتاب آوری و هوش معنوی در پیش بینی سازگاری با دانشگاه، با کنترل «انعطاف پذیری شناختی» در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 7
19 نقش نشخوار خشم و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در پیش بینی کیفیت خواب دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد فرزند – دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر خرده مقیاسه ای نشخوار خشم در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد روانشناسی مثبتنگر بر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 بررسی باورهای فراشناختی، حالت های مثبت ذهن و مقابله از طریق رویارویی هیجانی به عنوان پیشبینه ای پیروی از درمان بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
5 بررسی رابطه بازخورد خوردن ، خوردن هیجانی و اعتیاد غذایی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی
6 بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت عمومی دردانشجویان مامایی دانشگاه جندی شاپور (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
7 رابطه اهمال کاری رفتاری، اهمال کاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی با اضطراب امتحان در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 رابطه سلامت روان و خرده مقیاس های آن با نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده در مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی