فریبرز فرهادی

 فریبرز فرهادی

فریبرز فرهادی

Fariborz Farhadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.