دکتر محسن محمدی آچاچلویی

دکتر محسن محمدی آچاچلویی استادیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محسن محمدی آچاچلویی

Dr. Mohsen Mohammadi achachlouyi

استادیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر قارچ کشهای تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 2، شماره: 1
4 اصلاح زردشدگی ناشی از اکسایش سلولز کاغذ با استفاده از بوروهیدرید سدیم و دی تیونیت سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 4
5 بررسی آسیب الیاف پته شاه نعمت الله ولی به روش آنالیز دستگاه EDS/SEM و FTIR (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی تاثیر ضدقارچ تیوفانات متیل بر کهنه سازی مرکب مازو کاغذهای تاریخی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی تاثیرات قارچ کش تیوفانات متیل بر ویژگی های بصری و ساختاری کاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 2
8 بررسی مضامین شیعی در آثار خوشنویسی شیوه گلزار با تأکید بر نمونه موزه محرم تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی و شناسایی سبک بافت، نوع الیاف و مواد به کاررفته درگلابتون استفاده شده در قالی بشریت عیسی بهادری موجود درموزه هنرستان هنرهای زیبا اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی های ساختار یک برگ قرآن پوست نوشت متعلق به موزه قرآن و کتابت تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 1
11 تاثیر آهار نشاسته بر ویژگی های بصری و مکانیکی کاغذهای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
12 تاثیر تیمار نانوالیاف سلولز بر تغییرات رنگی کاغذهای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 1
13 تاثیر ضدقارچ بنومیل بر مرکب مازو حین تیمار آثار تاریخی کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 2
14 تاثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 4
15 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی بنومیل بر چهار جدایه قارچی در کاغذهای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 1
16 شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 2، شماره: 7
17 فنشناسی مشک چرمی منسوب به دوره سلجوقی و مکشوفه از قلعه کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
18 مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 2، شماره: 1
19 مطالعه تیمار روغن بزرک در چوب کبوده (Populus alba L.) به عنوان تیمار سنتی آثار تاریخی چوبی در برابر هوازدگی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
20 مطالعه ساختاری و فرایند تخریب یک نمونه فیلم سینماتوگراف پایه نیترات سلولز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر بفرد منسوب به دوره ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه ی تاریخی قلعه کوه قاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی و مقایسه عناصر معدنی استخوان های باستانی در بخش های مختلف اسکلت بدن انسان (مطالعه موردی نمونه های مکشوفه از تپه زاغه قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 تعیین جنسیت اسکلت های باستانی به وسیله آنالیز ساختاری XRF (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
4 تهیه نمونههای پارچه پنبهای پیر شده تسریعی جهت ارزیابی تخریب سلولز توسط مواد مورد استفاده درمرمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
5 روغن کمان؛ تقلید، ابداع یا بومی سازی؟ (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
6 شناسایی آسیب های موجود در یک نمونه نگاتیو شیشه ای ژلاتین و هالید نقره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی
7 کاربرد SEM-EDX در شناسایی رنگدانه های آرایه های یک سند قاجاری (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
8 مطالعه پدیده آیینه سانی در یک نمونه نگاتیو شیشه ای ژلاتین و هالید نقره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
9 مطالعه، حفاظت و مرمت سه نمونه نگاتیو شیشه ای ژلاتین و هالید نقره متعلق به دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران