مهندس مهدی معینی

مهندس مهدی معینی استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

مهندس مهدی معینی

Mahdi Moeini

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی کشاورزی شهری بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 بررسی تاثیرات اکولوژیکی کشاورزی شهری در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
3 بررسی رابطه متقابل زنان و کشاورزی شهری در دستیابی به توسعه پایدار اجتماع شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
4 شناسایی عوامل موثر بر ارتقای حیات اجتماعی بافت های تاریخی با تاکید بر منظر کالبدی و ادراکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری