دکتر بهار مختاریان

دکتر بهار مختاریان دانشیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر بهار مختاریان

Dr. Bahar Mokhtarian

دانشیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ببر بیان و جامه بوری آناهیتا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
2 تحلیل ساختاری آیین های اسب چوبی و کوسه برنشین در ایران و پیوند آن با آیین های فرهنگ هند و اروپایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
3 تحلیل ساختاری دوگانگی نماد دوماهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 2
4 تحلیل سفره های نذری زنانه بر اساس نظریه آیین های گذار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 11، شماره: 3
5 ساختار تغذیه در اسطوره مشی و مشیانه براساس متون زبان های باستانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 1، شماره: 2
6 مطالعه نمادین نقش درخت- ستون و پرنده بر نمازلیق های ترکمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 20
7 نقش قوچ در آیین های وابسته به ایزدبانوی بزرگ در لرستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیکونوگرافی شیر آبریزهای سنگی در معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا