دکتر رضا نصر اصفهانی

دکتر رضا نصر اصفهانی استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر رضا نصر اصفهانی

Dr. Reza Nasr esfahani

استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مطالعه موردی: محلات واقع در مناطق ۱ و۲ شهری ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
2 اولویت بندی و تحلیل شیوه های تامین مالی مشارکتی برای پروژه های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی علل اقتصادی حاشیه نشینی با استفاده از اثر درمان(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 1، شماره: 1
4 برنامه ریزی عرضه بهینه انرژی پایدار با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 2
5 تحلیل عوامل موثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
6 تعیین اندازه ی بهینه ی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 2
7 تعیین ترکیب بهینه مستاجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین فروشگاهی مطالعه موردی: اصفهان سیتی سنتر (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
8 تعیین کاربری بهینه فضای زیرزمینی شهری (خیابان های منتخب شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
9 عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران رهیافت خود رگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
10 قیمت گذاری بهینه پارکینگهای عمومی (مطالعه موردی مناطق ۱ و ۳ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 3
11 محاسبه شکاف تلید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران رهیافت خودرگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
12 مدل سازی مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه ی موردی شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
13 نقد شیوه کنونی تامین مالی شهرداری ها ارائه الگوی تامین مالی توسعه شهری برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش گذاری املاک پایه تامین مالی پایدار شهرداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 ارزیابی ونقش مولفه های تاب آوری درمدیریت بحران شبکه برق استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3 ارزیابیعملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر در کاهش وابستگی به منابع مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی (مورد مطالعه شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
4 استراتژیهای کاهش خاموشی ناشی از رخدادهای آبشاری در شبکه سراسری برق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
5 افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 اقتصاد موسیقی ایران و کپی رایت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 امکانسنجی عرضه ی کالاهای فرهنگی در بورس کالا با توجه به ویژگیهای کالاهای بورسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
8 SFA و DEA کاربرد برای تحلیل نسبی و رتبه بندی کلان شهرها (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
9 برآورد میزان مناسب عوارض برکربن جهت گسترش فضای سبز(موردمطالعه: مصرف سوخت های فسیلی در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
10 بررسی اقتصاد موسیقی ایران و مقایسه با اقتصاد موسیقی در اروپا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 بررسی تطبیقی بازار موسیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
12 بررسی توزیع عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری های استان اصفهان،قبل و بعد از اصلاح قانون (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
13 بررسی کارایی توزیع عواید حاصل از قانون مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
14 بررسی مولفه های مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
15 بررسی و اولویت بندی مشوق های موثر بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ی پروژه های شهری (مطالعه موردی : شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
16 بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی مکان یابی شهرک های صنعتی و ارائه الگوی مناسب(شهرک های صنعتی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
17 بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (نمونه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
18 بررسی وضعیت مطلوب در آمدی برای شهرداری (مورد مطالعه شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
19 تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و ناپایدار (1388-1375) همراه با ارائه راهکارهای جدید (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
20 تعیین هزینه بهینه بهسازی ساختمانهای در مقابل زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 ساختار قانونی تصویب عوارض شهرداری و بررسی عملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر درکاهش وابستگی تامین مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی مورد مطالعه شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها
22 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان چابک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 شناسایی و رتبه بندی عوامل مختلف موثر بر شیوه های نوین مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی مطالعه موردی : شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
24 قیمتگذاری بهینه پارکینگهای عمومی در شبکه شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
25 مالیات براملاک منبع مناسب برای تامین مالی بخش عمومی شهری درایران مطالعه موردی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
26 نگاهی به نحوه بهره مندی شهروندان کشور از منابع توزیع شد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها