دکتر صمد نجارپور جباری

دکتر صمد نجارپور جباری استادیار گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر صمد نجارپور جباری

Dr. Samad Najarpour jabari

استادیار گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی تطبیقی ادبیات غنایی بر قالی سنگشکو با تاکید بر نگاره های مصور خمسه نظامی در دوره صفوی (مطالعه موردی: دیدار لیلی و مجنون و آبتنی شیرین) (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 11
2 جانبخشی به طبیعت در آثار سلطان محمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 7
3 مطالعه تطبیقی ساختار شرفه در تذهیب مکاتب تیموری و صفوی و تاثیر آن بر شرفه های تذهیب گورکانی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 4
4 مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره موردکاوی: مقایسه تطبیقی دو قالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21
5 معرفی نسخه خطی دیوان حسینی به رقم سلطانعلی مشهدی ۸۹۰ هجری و تحلیل آرایه های تذهیب آن (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشی بر اجزای تزیینی به کاررفته در مسجد شیخ لطف الله به منظور بررسی جایگاه آن در هنر اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
2 تحلیل فرمی آرایه های قرآن طوماری محفوظ در موزه چستربیتی ایرلند به شماره Is۱۶۲۶ (دریافت مقاله) همایش دوسالانه خوشنویسی
3 شیوه های ساخت مرکب های خوشنویسی درخراسان اوایل دوره صفوی بر اساس صراط السطور سلطانعلی مشهدی و مداد الخطوط میرعلی هروی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
4 مطالعه آبتنی شیرین در نگاره منسوب به سلطان محمد و تطبیق آن با همان نگاره منسوب به رضا عباسی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
5 مطالعه تطبیقی چهار نمونه از نقش مایه های شمسه قرآن های صفوی با ترنج قالی های همان دوره (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
6 مطالعه تطبیقی نقوش تذهیب قرآن های سده سوم تا هفتم هجری قمری با نقوش گیاهی و هندسی گچبری ساسانی (دریافت مقاله) همایش دوسالانه خوشنویسی
7 مطالعه قابلیت های ارایه هنرهای ایرانی با رسانه های جدید هنری دوره معاصر مورد پژوهشی : هنر تعاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات
8 معرفی نسخه خطی دیوان حسینی به رقم سلطانعلی مشهدی ۸۹۰ هجری و تحلیل آرایه های تذهیب آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
9 مفاهیم نقش مایه های جانوری در کاشیهای کاخ هشت بهشت اصفهان با رویکرد اسطوره شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
10 نقش مایه های فراموش شده تذهیب و تشعیر در منسوجات و سفالینه ها (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
11 نگاهی دیگر به طرح، نقش و رنگ قالی های قشقایی فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
12 نمادشناسی نقش طاووس به کاررفته در زیرگنبد مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی