دکتر رضا غیاثی

دکتر رضا غیاثی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر رضا غیاثی

Dr. Reza ghiassi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رقم، رطوبت و سرعت توپی سفیدکن تیغهای بر درصد شکست، درجه سفید شدگی و شاخص سفیدشدگی برنج در منطقه شیروان چرداول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثرات سوء زیست محیطی ناشی از حوادث حمل و نقل از اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
3 ارائه روابطی جهت تخمین رسوبگذاری انجام شده در ترازهای مختلف مخزن سد کرج و مقایسه نتایج با مدل تجربی کاهش سطح و اندازه گیری های عملیات رسوب سنجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارزیابی تخمین پارامترهای هیدرولیکی جریان درمصب رودخانه ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی آماری (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
5 ارزیابی توانائی تخمین چرخش ثانویه در کانال طویل با کاربرد مدل تلفیقی یک بعدی- سه بعدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی فنی پوستکنهای مدل ایساکی و ویکینوی برنج در منطقه شیروان چرداول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 استفاده از روش ردیابی ذره در بررسی نحوه ته نشست مواد جامد ریزدانه در حوضچه های تصفیه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 استفاده از شبیه سازی فرا مدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیر زمینی در پروژه راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
9 استفاده از شبیه سسازی فرا مدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیرزمینی ناشی از مواد نفتی (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
10 Non-equilibrium wall-functions and enhanced wall treatment approach comparison in flat-plate turbulent boundary layer (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 Numerical Mode lling of Pollution Dispersion in the Gorgan Gulf (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 Scalable wall-function and Menter-Lechner approach comparison in flat-plate turbulent boundary layer (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 برآورد حجم رسوبات در ترازهای مختلف مخزن سد کرج با کاربرد چهار روش تجربی و مقایسه نتایج با اندازهگیری های عملیات رسوب سنجی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی آرامش حوضچه بندر پارسیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی فرآیند رگاب Piping درسدهای خاکی و ارزیابی تاثیرپارامترطول مجرا درهیدروگراف خروجی شکست سد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی آلودگی نفتی خلیج مکزیک، چگونگی توسعه و تاثیرات آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی اثر وجود توام حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریانهای ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
21 بررسی تاثیر ساختار داده های حرارتی ورودی به شبکه عصبی مصنوعی در تخمین شرایط تراوش دربدنه سد (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
22 بررسی تاثیر فاصله تیرها در سکوهای دریایی تا سطح آزاد بر روی پروفیل سرعت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
23 بررسی تاثیر گرادیان سرعت ها برروی تغییرات لزجت آشفتگی و تنش برشی در جریان اطراف پایه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی تغییر شکل ساحلی تحت اثر موج با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
25 بررسی تنشهای رینولدزی نرمال و برشی در کانال با بازشدگی ناگهانی به صورت سه بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی توزیع رسوبات معلق در زمان لایروبی حوضچه بنادر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
27 بررسی دقت تخمین ضربه در حل معادلات صریح انتقال -انتشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی دقت و کارایی مدلهای ترکیبی سه بعدی و یک بعدی برای آبراهه بلند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی فرآیند فرسایش در پدیده آبگذری از روی کوله پل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 بررسی کاربرد توام مدل سازی عددی و مد لسازی هوشمند دما در تخمین مشخصات تراوش از سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
31 بررسی کیفیت آب رودخانه مند بر پایه شاخصهای کیفی آبهای سطحی در محدوده خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
32 بررسی نحوه توزیع مواد شیمیایی و سموم دفع افات کشاورزی در خلیج گرگان با روش ردیابی ذره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
33 بررسی نحوه ی حرکت ذرات رسوبی در بندر شهید رجایی توسط دیدگاه لاگرانژی ردیابی ذره (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
34 بررسی نرخ انتقال رسوب در حوضچه مجتمع بندری شهید رجایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
35 بررسی و مدلسازی توزیع نفت در نقاط ساحلی با رعایت جذب بستر (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
36 بررسی ومدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 پیش بینی امواج ناشی از طوفان با استفاده از شبکه های عصبی تعلیم شده با اطلاعات مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
38 پیشبینی رژیم رسوبگذاری با استفاده از اطلاعات هیدرودینامیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
39 تاثیر نفت خام بر مقاومت برشی ماسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
40 تخمین رسوبگذاری در مخزن سد کرج با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 تخمین رسوبگذاری در مخزن سد کرج با کاربرد مدل اصلاح شده کاهش سطح و مقایسه با داده های رسوب سنجی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
42 تخمین موقعیت منبع نفتی آلوده کننده آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
43 تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یک بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 توسعه و ارزیابی روشهای عددی برای پیش بینی تغییرات پروفیل ساحلی در بلندمدت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 رسم منحنی تحویل کانال ارتباطدهندهی دو دریاچه با ترازهای مختلف با استفاده از نرمافزار HEC-RAS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 روابط لگاریتمی تخمین رسوبگذاری در تراز های مختلف مخزن سد کرج و مقایسه نتایج بامدل تجربی کاهش سطح و اندازه گیری های رسوب سنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
47 روشی جدید به منظور تخمین ضریب زبری در رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 سامانه پیش هشدار سیل د رحوضه های شهری با تلفیقی از شبکه عصبی مصنوعی و مدلسازی هیدرولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
49 شناسایی وضعیت آب زیرسطحی در پایین دست سدهای ذخیره آب با اندازه گیری هدایت ویژه الکتریکی. مطالعه موردی: سد خاکی فشافویه تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
50 کاربرد روش حجم سیال (VOF – Volume Of Fluid) جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفیدرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
51 کاربرد روش ردیابی ذره در مدلسازی انتقال و تهنشینی رسوبات غیرچسبنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی جهت شناسایی موقعیت نشت در بدنه و بستر سدهای ذخیره آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
53 کاربرد روشهای ژئوفیزیک در بررسی شوری آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
54 مدل سازی آزمایشگاهی شکست سد خاکی بر اثر روگذری آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
55 مدل سازی انتقال مواد رسوبی معلق در کانال آبگیر جانبی قائم با کاربرد روش ردیابی ذره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 مدل سازی تفرق امواج و محاسبه نیروی وارده دریایی به پایه های سکوهای وزنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
57 مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 مدل سه بعدی ساختار دمای آب در دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
59 مدلسازی تاثیر آلاینده ها بر تغییرات BOD رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 مدلسازی توزیع آلاینده ها در دهانه تالاب انزلی با کاربرد روش ردیابی ذره (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 مدلسازی توزیع آلودگی در بندر انزلی در شرایط مد طوفان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 مدلسازی توزیع آلودگی در مخزن سد کرج (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 مدلسازی توزیع آلودگی نفتیدر کانال دریایی شمال قشم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 مدلسازی جریان دراطراف ساختمان های بلندشهری مطالعه موردی برج بین المللی تهران (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
65 مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
66 مدلسازی رفتار جریان در دهانه تالاب انزلی، مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مدلسازی رفتار سیلاب و بررسی مکانیزم تخریب پل بزرگ جکیگور (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
68 مدلسازی ریزش آلودگی نفتی درکانال سینوسی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
69 مدلسازی عددی آلودگی در خلیج گرگان (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
70 مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k (ثابت سرعت کاهش BOD) بر تغییرات BOD رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 مدلسازی عددی جریان در محل کوله پل های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گردابهای افقی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 مدلسازی عددی سیلاب در شبکه ی رودخانه و زهکش های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
73 مطالعه جریان جزر و مد در شمال جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
74 مطالعه رفتارحرکتی کوله پل درزمان روگذری آب با کاربرد سامانه لیزرهای موازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
75 مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 مقایسه دقت روش های تجربی توزیع مکانی کاهش سطح، افزایش سطح و مثلثاتی جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات در مخزن سدکرج (امیر کبیر) با استفاده از داده های رسوب سنجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
77 مقایسه دقت روشهای تجربی توزیع مکانی کاهش سطح و کاهش سطح اصلاح شده جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات درمخزن سد کرج با استفاده از داده های رسوب سنجی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 مقایسه نتایج چهار تابع محرک شبکه عصبی مصنوعی توابع سیگمویید، گوسین، تانژانت هیپربولیک و سکانت هیپربولیک در تخمین رسوبگذاری مخزن سدکرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
79 هیدرولوژیک در حوضه های با بارش متغیر مکانی و زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب