دکتر پریسا ریاحی

دکتر پریسا ریاحی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکتر پریسا ریاحی

Dr. Parisa Riahi

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.