سعید بهنام

 سعید بهنام کارشناس مطالعات فناوریهای نوین

سعید بهنام

Saeed Behnam

کارشناس مطالعات فناوریهای نوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.