دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی

دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر غلامرضا کیانی ده کیانی

Dr. Gholamreza Kiani dehkiani

استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصفهان شهر نظاره بازشناسی معماری نظرگاهی صفوی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 125
2 بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح اندازی میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 10، شماره: 15
3 تبیین اصول و مبانی طراحی سیستمهای روشنایی در فضاهای تاریخی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 1
4 جستاری در سیر تکوین درآیگاه در معماری ایرانی از دوره نوسنگی تا پایان دوره ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی مدل پایه طراحی شهری دوره ی صفوی بر اساس یک متن تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
2 بررسی روند توسعه شهر اصفهان و مباحث جاری موجود در این شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی و مطالعه کاروانسراهای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
4 بررسی ویژگی های ساختاری بناهای تاریخی در جهت تامین روشنایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
5 پژوهشی بر شناخت نظام باغ آرایی باغ بیرم آباد کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 تأثیر بسترهای زمانی- مکانی منطقه ای و فرامنطقه ای بر معماری شهری دوره ی صفوی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 شناخت ویژگیهای کالبدی، آسیب شناسی و ارائه طرح مرمت بنای تاریخی معتمدی (محمدآباد جرقویه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
8 کیفیت حفاظت از بناهای عبادی بر اساس شناخت حس مکان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
9 معرفی چهارطاقی رحمت آباد و بازسازی تصویری آن با استناد به شواهد موجود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 نقش هندسه و تناسب در خلق فضاهای معماری سنتی ایران نمونه موردی: کاروانسرای خان زنیان استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر