دکتر علی حسین قاسمی

دکتر علی حسین قاسمی دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر علی حسین قاسمی

Dr. Ali-Hossein Ghasemi

دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انسان اقتصادی در آینه مکاتب (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
2 بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام آراستگی در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی -جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 20
3 بررسی رابطه بین سبک های تفکر و رفتار اطلاع جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی گرایش روش شناختی مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایه های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی مقایسه ای بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای کتابخانه ای آذرسا، ماوا، و ثنا ۲.۰ به منظور ارائه مولفه های ضروری برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه های اطلاعاتی اینترنتی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 4
7 تعامل بانک و بورس با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
8 جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت، بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 4
9 رابطه بانک و بورس از نگاه اقتصاد غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
10 مقایسه ی نیروی انسانی، مجموعه و فضای کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در بازه ی زمانی ۹۲-۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اطلاعات چیست تعریفی تازه از اطلاعات با بهرهگیری از تعریف علم در نزد فلاسفه اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 Information-giving Behavior: Neglected Chain in Information Behavior Theories (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
3 بررسی وضعیت منابع اطلاعات سلامتو میزان رضایت از منابع اطلاعات سلامتمورد مطالعه: کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها
4 ضرورت و چگونگی آموزش سواد اطلاعاتی در توسعه و تقویت آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
5 مسیریاب: وسیله ای برای پیوند بین منابع کتابخانه و برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری