دکتر ناصر یارمحمدیان

دکتر ناصر یارمحمدیان استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر ناصر یارمحمدیان

Dr. Naser Yarmohamadian

استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض توام با مالیات شهرداریها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر اندازه ی شهر با رویکرد اقتصادی به وسیله مدل سیستم پویا (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 3
3 اقتصاد سیاسی شهری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
4 اقتصاد فضایی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 اندازه شهر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
6 اولویت بندی و تحلیل شیوه های تامین مالی مشارکتی برای پروژه های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 3
7 برآورد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن شهر میانی (مطالعه موردی: شهر دورود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
8 برآورد کشش مستقیم و متقاطع و شیوه های حمل و نقل شهری (مطالعه موردی شهراصفهان، محدوده میدان شهدا - میدان امام حسین (ع)) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
9 بررسی انواع کمک های بودجه ای دولت به شهرداری ها (دولت های محلی) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 2
10 بررسی رابطه نامتقارن بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با در نظر گرفتن نقش اقتصاد غیررسمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 2
11 برنامه ریزی انرژی الکتریکی بین دو شهر با استفاده از رویکرد برنامه ریزی تصادفی (مطالعه موردی کلان شهرهای تهران و اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 4
12 پیامدهای رفاهی ارائة اطلاعات نادرست توسط دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 1
13 تحلیل مقایسه‬ ای کارایی شهرداری و دولت در جمع‬ آوری مالیات (مطالعه موردی مالیات بر املاک و مستغلات) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 4
14 تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس با استفاده از فرایند کیفیت زیست محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
15 تخمین اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL ناصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 2
16 تخمین منحنی محیط زیست کوزنتس (EKC) با روش هجمعی کسری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
17 تراکم (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
18 تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
19 تعیین ترکیب بهینه مستاجر در مراکز خرید با لحاظ اثرات خارجی بین فروشگاهی مطالعه موردی: اصفهان سیتی سنتر (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
20 توازن فضایی شهری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
21 توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
22 جغرافیای شهری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
23 سیستم های شهری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
24 شهرنشینی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
25 شهرهای مولد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
26 قیمت گذاری بهینه در محدوده ای از شبکه معابر شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
27 قیمت گذاری شیوه های مختلف حمل و نقل در مناطق منتخب شهر اصفهان بر مبنای اصول حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 2
28 کلان شهر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
29 مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
30 محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
31 مقاله پژوهشی: بررسی علیت ناپارامتریک و هم انباشتگی نامتقارن بین مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 2
32 مقاوم سازی اقتصاد شهری از طریق دستیابی به جمعیت کارای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
33 نقش پیچیدگی اقتصادی در ردپای بوم شناختی: بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه بهینه و پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهرهای منتخب ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 برآورد زمان انتظاری دوره های رونق و رکود بازار مسکن به روش الگوی خود توضیح برداری تناوبی مارکوف (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها
3 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
4 بررسی و اولویت بندی مشوق های موثر بر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ی پروژه های شهری (مطالعه موردی : شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 تحلیل مقایسه ای کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات براملاک و مستغلات (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
6 تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدکلان شهرها (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
7 تخمین منحنی محیط زیست کوزنتس(EKC) با روش همجمعی کسری)رویکرد اقتصاد سنجی جدید) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 شناسایی و رتبه بندی عوامل مختلف موثر بر شیوه های نوین مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی مطالعه موردی : شهر شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
9 شهر خلاق و شهر هوشمند دو بال توسعه اقتصاد شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
10 مقاوم سازی اقتصاد شهری از طریق بهینه یابی جمعیت شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری