مهدی هدایت

 مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

مهدی هدایت

Mehdi Hedayat

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.