دکتر فرزانه وزوایی

دکتر فرزانه وزوایی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر فرزانه وزوایی

Dr. Farzaneh vezvaee

عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
2 محمد طرزی افشار و ویژگی های زبانی او (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 9، شماره: 17