دکتر کتایون مزداپور

دکتر کتایون مزداپور استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر کتایون مزداپور

Dr. katayoun mazdapour

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی چند اصطلاح فارسی میانه درباره خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی رویکرد سفرنامه نویسان خارجی نسبت به زردشتیان؛ در عصر ناصری و مظفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 12
3 پولاد غندی و دیو سپید (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 12، شماره: 44
4 تاثیر کنش های سه گانه ایران باستان بر رموز آیین تشرف عیاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 23
5 تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش های ایرانی سه قرن نخست هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 6، شماره: 2
6 چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان (۵۵۰ پ.م.-۶۵۱ م.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 2
7 در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 1
8 گیاه هوم و نقش آن در آیین ها و اساطیر هندوایرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 3، شماره: 10
9 وندیداد ساده (دست نویس اوستایی کتاب خانه ملی ملک تهران*) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 2، شماره: 4
10 ویژگی های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش اندرزهای اقتصادی در تعلیم و تربیت دین زرتشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی