دکتر غلامرضا حیدری

دکتر غلامرضا حیدری

دکتر غلامرضا حیدری

Dr. Gholamreza Heidari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نظریه شایستگی های کانونی: الگویی برای برنامه ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 3
2 آشفتگی واژه شناختی در علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 12
3 ارزیابی پیشینه های پژوهش پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده ی علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی براساس ساختار و محتوای مطلوب پیشینه نویسی درسال های ۱۳۹۸- ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 26
4 اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 18
5 اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
6 Documentation Status in Shahid Chamran University (SCU) Registrars from Their Employees’ Viewpoints (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 22
7 بازنگری در تعریف نظریه با رویکرد کتاب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 20
8 بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
9 بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه ی زمانی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 4
10 بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات چاپی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 42
12 پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 16
13 تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های تحصیلات تکمیلی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۷۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
14 تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش: نسبت ها، روندها و خوشه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
15 تحلیل محتوای متون مربوط به اولویت‌های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
16 ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال های 1986 تا 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
17 ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه ی علم سنجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 21
18 تولیدات علمی پژوهشگران زمین شناسی در پایگاه وب-آوساینس بر اساس قوانین لوتکا و برادفورد (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 17
19 جایگاه اجتماعی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در نظر کتابداران شاغل در کتابخانه های شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 2
20 جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه ی مدیریت اطلاعات شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 1، شماره: 1
21 دیدگاه های مدیران کتابخان ه های دانشگاهی ایران در مورد راهکارهای مستندسازی تجارب و دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
22 رویکردی کتابشناختی به مسائل و موضوعات اساسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 1
23 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
24 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی موانع کارآفرینی در رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 4
25 سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
26 شناسایی و تحلیل اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری در این رشته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
27 شناسایی و تحلیل موانع تجاری سازی دانش در علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری این رشته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
28 شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهشی کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
29 شناسایی و تحلیل نسبت حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی با مسائل استان کرمانشاه از دیدگاه استادان و دانش آموختگان این حوزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
30 قبض و بسط رشته ای در کتابداری و علم اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
31 مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 3
32 مروری بر مطالعات مربوط به طبقه بندی علوم در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
33 نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی کتابخانه های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
34 واکاوی میزان بهره مندی اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران از فعالیت های مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی چالش ها و نیازهای پژوهشی کتابخانه های تخصصی در راستای توسعه دانش بنیان سازمان (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها
2 تاثیر نظریات بر واکاوی و تحلیل تعاملات اطلاعاتی: نمونه نظری، نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور، واکاوی دو مفهوم (رفتار)کاربر و سیستم اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات
3 شناسایی و تحلیل دانش افزارهای مدیریت دانش شخصی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 عوامل فرهنگی مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
5 نقش و جایگاه کتابخانه های تخصصی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها