پروفسور مهران هودجی

پروفسور مهران هودجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

پروفسور مهران هودجی

Prof. Mehran Hoodaji

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پراکنش نیکل، منگنز و کادمیوم در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 پراکنش نیکل، منگنز و کادمیوم در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 اثر باکتری، اگزوپلی‌ساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
4 اثر سیلیسیم بر ویژگی های آگرو فیزیولوژیک گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 12، شماره: 1
5 اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن باجذب مس بوسیله گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
6 اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
7 احیای زیستی کرومات توسط پلی ساکاریدهای برون سلولی سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی بیوتیکی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 4
8 ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
9 Effect of hydrocarbonic pollutants on the stability and soil water repellency intensity: A case study in Bandar Abbas Oil Refinery, Hormozgan province, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
10 Effect of Incorporation of Crops Residue into Soil on Some Chemical Properties of Soil and Bioavailability of Copper in Soil (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 11
11 Investigating the Effect of Vermifiltration with Different Bulking Agents on Some Important Properties of Municipal Sewage Influent (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 1
12 The Effect of Phenol on Heterotrophic Ammonia-Oxidizing Bacteria in Soils and Wastewaters (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 8، شماره: 1
13 The effects of biosolid application on soil chemical properties and Zea mays nutrition (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه جنوب شرق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
15 بررسی اثر آلودگی کادمیم و آبیاری با آب مغناطیس بر رشد و آنتی اکسیدان های گیاه وتیور (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 4
16 بررسی امکان استفاده از پلی اتیلن ترفتالات پیوند زده شده با منومر ۲ هیدروکسی پروپیل متاکریلات در تصفیه پساب جهت کنترل میزان آلودگی سرب و کادمیم در محیط زیست آبزیان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 3
17 بررسی تاثیر همزمان کود آلی کمپوست و گوگرد بر قابلیت جذب فسفر در خاکهای آهکی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 20، شماره: 1083
18 بررسی تصفیه زیستی فنل به کمک باکتری های بومی جدا شده از پساب حاوی فنل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی روند رشد و تجزیه زیستی فنل به وسیله باکتری جدا شده از پساب صنعتی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
20 بررسی عملکرد جاذب های طبیعی خاک اره و سبوس برنج اصلاح شده درتصفیه محلول های آبی آلوده به کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 55
21 بررسی وضعیت نیترات در آب آشامیدنی و سبزیجات در شهرستان های سوادکوه و سیمرغ و ارتباط آن با شیوع سرطان های گوارشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 4
22 پالایش پساب آلوده به فنل به وسیله گونه ای از باکتری پانی باسیلوس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
23 پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 36
24 تاثیر آلودگی های فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی بر فون پادمان خاک در برخی مناطق صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 1
25 تعیین آستانه تحمل باکتری ها به سرب، روی و کادمیوم در سه نوع فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
26 جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک‌های شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 5، شماره: 1
27 جداسازی، خالص سازی و شناسایی باکتریهای بومی از خاک آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
28 حذف زیستی فنل به کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
29 حرکت کادمیم ، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
30 زیست ردیابی فلزات سنگین به وسیله گیاهان رویش یافته در منطقه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
31 قابلیت جوانه زنی گیاهان جو، گندم ،کینوا و یولاف تحت تنش شوری و فلزات سنگین(سرب،روی و کادمیوم) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 4
32 مدل سازی توزیع سرب با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان در خاک سطحی زمین های حاشیه بزرگراه دزفول– هواز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
33 مدیریت هدررفت آب، اتلاف زمان و افزایش بهره وری صافی ها، توسط ته نشین کننده های لوله ای (دریافت مقاله) مجله راهبردهای فنی در سامانه های آبی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاربرد پسماندهای آلی بر غلظت روی در خاک و درخت کاج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر کاربرد کودهای آلی بصورت مجزا وتلفیقی بر روی برخی خصوصیات کیفی خاک و غلظت نیکل در خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثرآلودگی برروی غلظت مس، روی، نیکل و سرب و برخی ازویژگیهای بیوشیمیایی برگ گیاهان درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشک 3 رقم گندم در مرحله گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثرات سولفات منگنز برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام گندم درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات سولفات منگنز برعملکردواجزاء عملکردسه رقم گندم پائیزه درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات کوتاه مدت کود کمپوست بر حاصلخیزی و غلظت کادمیوم و آهن در دو خاک آهکی و گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرپسماندهای آلی برغلظت فلزات سنگین درخاک فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارتباط بین خصوصیات پسابهای صنعتی با باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین به منظور تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
10 ارتباط غلظت عناصر دربرگ با علمکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 ارزیابی آلودگی آهن و نیکل به وسیله گیاهان رشد یافته در مناطق صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
12 ارزیابی اثرمواد آلی برخصوصیات خاکهای منطقه فولادمبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 ارزیابی تجمع برخی از فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی در اطراف یک ناحیه صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 ارزیابی تجمع فلزات سنگین ( Ni- Zn -Fe) در رسوبات سه بخش تالاب گاوخونی درسال های 85-91 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
15 ارزیابی راندمان استخراج گیاهی کلزا Brassica napus L در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
16 ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا درتعدادی ازگونه های گیاهی درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین عوامل موثر بر تغییرات سرب در خاک سطحی زمین های حاشیه بزرگراه دزفول-اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
19 Bioremediation of Carcinogenic PAHs by Two Bacterial Strains (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
20 EFFECT OF PRECEDING CROPS ON PHYTOAVAILABILITY AND CHEMICAL FORMS OF COPPER IN SOIL UNDER THE SUBSEQUENT WHEAT CROP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
21 EFFECT OF STEEL CONVERTER SLAG AND URBAN WASTE COMPOST APPLICATION ON THE UPTAKE OF LEAD AND CADMIUM BY CORN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
22 ISOLATION OF IRON AND SULFUR OXIDIZING BACTERIA RESISTANT TO ZINC AND COPPER FROM REFINERY SOIL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
23 Isolation of MTBE degrading bacteria from polluted soil (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
24 ISOLATION OF SULFUR OXIDATION BACTERIA AND DETERMINING OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION (MIC) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
25 THE EFFECT OF IRON RICHED ZEOLITE APPLICATION ON TOMATO YIELD AND QUALITY IN SOILLESS CULTURE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
26 بررسی آلودگی (Fe - Zn -Ni ) در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 بررسی آلودگی 6فلزات سنگین (Fe - Zn -Ni -Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 بررسی آلودگی فلزات سنگین ( Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی آلودگی فلزات سنگین اتمسفر با استفاده از اقاقیا (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
30 بررسی آلودگی فلزات سنگین Fe - Zn -Ni -Pb -Cd درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
31 بررسی آلودگی فلزات سنگین Fe - Zn -Ni درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
32 بررسی آلودگی فلزات سنگین Zn -Fe -Pb - Cd-Ni درشش بخش رسوب تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
33 بررسی اثر تلقیح باکتری باسیلوی مگاتریوم بر کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
34 بررسی اثر تلقیح باکتری سودموناس پوتیدا بر کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 بررسی امکان پاکسازی زیستی فلزات نقره و کادمیوم توسط باکتریهایمقاوم به جیوه ی جداسازی شده ازپساب دندانپزشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
36 بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه کننده فنل در یک پساب فنل دار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی پتانسیل EDTA و EDDS در افزایش گیاه پالایی فلزات سنگین از خاک های آلوده توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر قابلیت جذب تعدادی از فلزات سنگین در گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی تاثیر مصرف کمپوست بر میزان باقیمانده مس و روی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
40 بررسی تاثیرمدیریت پسماندهای آلی(کمپوستو کودگاوی) برغلظت فلزات سنگین دردو خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
42 بررسی جمعیت باکتری های مقاوم به گونه های ارسنیک (ارسنیت و ارسنات) در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
43 بررسی رفتار باکتری جداسازی شده از پساب در تجزیه زیستی فنل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
44 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج و خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج وخرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
46 بررسی عملکرد باکتری Staphylococcus gallinarum ATHH41 تجزیه کننده تولوین به صورت آزاد و تثبیت شده بر روی نانولوله کربنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 بررسی عملکرد باکتری باسیلوس سرئوس ATHH۳۹ تجزیه کننده تولوئن به صورت آزاد و تثبیت شده بر روی نانولوله کربنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
48 بررسی غلظت سرب،روی و کادمیوم در برگ خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
49 بررسی فلزات سنگین (Ni, Zn, Fe) در 6 بخش رسوبات تالاب گاوخونی در سال 91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
50 بررسی فلزات سنگین Cd - Ni- Zn -Fe -Pb در 6 بخشرسوبات تالاب گاوخونی درسال 91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
51 بررسی کاربرد آب شور در کشت گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 بررسی متیل ترسیو بوتیل اتر (MTBE) بوسیله باکتری های تجزیه کننده نفت (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
53 بررسی میزان آلایندگی فلزات سنگین، سلامت گیاه و روند بهبود کیفی آن در دو خاک تحت تاثیر تیمار پسماندهای لجن فاضلاب و کودگاوی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
54 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Cd -Pb)) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
55 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Ni- Zn -Fe -Pb) -Cd) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
56 برسی میزان سرب، کادمویم و نیکل در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
57 پالایش لجن فاضلاب آلوده به کروم با گیاهان آبزی نی، لوئی و بوریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
58 تاثیر افزایش فسفر در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری بر رشد و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر توده زیستی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
60 تاثیر کشت ذرت بر میزان جذب و الایندگی فلزات سنگین در خاک تیمار شده با پسماند لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
61 تاثیر کودپتاسیم و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر محتوای آنتوسیانین و کاهش عارضه فیزیولوژیکی سفیدشدن آریل های انار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
62 تاثیرسطوح مختلف فسفر وروی برغلظت فسفروعملکرد اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 تاثیرسطوح مختلف کود فسفره برغلظت کادمیوم درخاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
64 تاثیرعناصرغذایی خاک برعملکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
65 تاثیرکاربرد کوتاه مدت کمپوست زباله شهری بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
66 تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت عنصر روی در اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
67 تأثیر عنصر روی بر غلظت کادمیوم در اندام هوایی گیاه ذرت با سطوح مختلف کود فسفره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
68 تأثیر کاربرد نانو سوپر جاذب بر رشد و عملکرد کلزا ( . Brassica napus L ) در خاکهای آلوده به فلزات سنگین سرب و نیکل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
69 تجمع فلزات سنگین Cd -Pb درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
70 تصفیه بی هوازی فاضلاب شهری در یک سیستم چرخشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
71 تصفیه شیرابه کمپوست دریک سیستم گردشی بی هوازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
72 جداسازی و بهینه سازی باکتری Staphylococcus gallinarum ATHH41 تجزیه کننده تولوین با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 شناسایی باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین در پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان بر اساس مورفولوژی و واکنش گرم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
74 غلظت سرب در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب وجذب آن بوسیله گیاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
75 کارایی یک سیستم چرخشی بی هوازی در کاهش بار میکروبی فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
76 کاربرد تکنیک زیست ردیابی در گیاهان برای ارزیابی آلودگی آهن و نیکل در مجاورت مناطق صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
77 کاربرد مکروارگانیسمها به منظور تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده با فلزات سنگین (راههای استفاده از آبهای نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
78 گیاه پالایی فلز کادمیوم از خاک آلوده توسط گیاهان آفتابگردان و سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
79 گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
80 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی و تعیین شرایط بهینه تجزیه زیستی تولوئن توسط سلول های آزاد و تثبیت شده بر روی نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
81 مدل سازی توزیع سرب در خاک سطحی زمین های کشاورزی حاشیه بزرگراه دزفول-اهواز با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
82 مطالعه پتانسیل استخراج اسید هیومیک از پسماند آلی صنایع الکل سازی در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
83 معادلات جذب کادمیوم از محیط شیبه سازی شده توسط گیاهان آبزی خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
84 مقایسه جمعیت باکتری های هتروترف وباکتری های مقاوم به جیوه درسه نمونه پساب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
85 مقایسه جمعیت باکتریهای هتروترف وباکتری های مقاوم به جیوه درسه نمونه پساب کلینیک دندانپزشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
86 مقایسه کاربرد کود کمپوست و کود دامی بر غلظت سرب در خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
87 میزان الودگی اهن، روی و نیکل در رسوبات تالاب گاوخونی بین سال‌های 85-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
88 نقش باکتری باسیلوس در کاهش تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
89 همبستگی بین عناصر کم مصرف موجود در خاک های تیمار شده با پسماندهای آلی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران