دکتر همایون مرادنژادی

دکتر همایون مرادنژادی دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ایلام

دکتر همایون مرادنژادی

Dr. Homayoon Moradnejadi

دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرآورده های لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
2 بررسی اثربخشی آموزش های مهارتی در تربیت نیروی بومی ماهر (تکنسین) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 9، شماره: 36
3 بررسی تاثیر مهارت مربیان و محتوای دوره های آموزشی بر توانمندی مهارتی کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی عوامل موثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 1
5 بررسی عوامل موثر بر موفقیت کسب وکارهای مهارت آموختگان آموزش های فنی و حرفه ای در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 8، شماره: 32
6 بررسی مهارت های کسب وکار و کارآفرینانه کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ایوان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
8 بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 40، شماره: 2
9 تاثیر عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
10 تجربه زیسته خبرگان آموزش های غیر رسمی از ناهمخوانی آموزش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ماهیت آموزش های مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 40
11 تحلیل پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در شهرستان شیروان چرداول از دیدگاه کشاورزان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
12 چارچوب کاربست آموزش کارآفرینی کشاورزی در روستاهای استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
13 سطح بندی مناطق روستایی استان ایلام براساس نشانگرهای بازار کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
14 شناسایی فرصت های کسب و کارهای خدماتی بخش کشاورزی (مورد مطالعه: تعاونی های روستایی استان ایلام) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
15 شناسایی فرصت های کسب وکار زنجیره ارزش رویداد پیاده روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 4
16 شناسایی مهم ترین پیشران های اثرگذار بر بازمهندسی ساختار سازمانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 10، شماره: 39
17 شناسایی و اولویت بندی کسب و کارهای مرتبط با گیاهان دارویی در شهرستان چرداول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 3
18 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد خوشه های کسب وکار روستایی در شهرستان چرام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
19 کاربست رویکرد تلفیقی آینده پژوهی و SWOT درتدوین راهکارهای مناسب توسعه علم و فناوری در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 3
20 نیاز آموزشی حفظ محیط زیست زنان روستایی شهرستان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 39
21 واکاوی اثرهای اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
22 واکاوی تاثیر فرهنگ پاسخگویی کارکنان هلال احمر بر اعتماد مردم مناطق روستایی زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 3
23 واکاوی تاثیر مولفه های مدل کسب وکار بر موفقیت کسب وکارهای بخش کشاورزی شهرستان چرداول (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
24 واکاوی کیفی ترجیحات شغلی وآموزش مهارت های شغلی در آموزش های کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
25 واکاوی موانع کسب وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و ترویج کارآفرینی در هنرستان های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
2 بررسی تاثیر قدرت اجتماعی برند بر رفتار مصرف کنندگان گوشی های همراه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
3 بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز در بین شهروندان خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 بررسی عوامل موثر بر اجرای شیوه های تولید سبز در SMEهای تولیدی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 تعیین تاثیر عملکرد پارک و مراکز رشد در شکل گیری رفتارهای کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
6 شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید خوشه کسب و کار تولید عسل استان ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد خوشه های کسب و کار کشاورزی در نواحی روستایی سیروان و چرداول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 مقایسه تاثیر عملکرد پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان خوزستان بر شکل گیری رفتارهای کارآفرینانه بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 مقایسه ی و تأثیر دو روش آموزش ترکیبی و رایج بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان راهنمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404