دکتر علی حیدری

دکتر علی حیدری عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی و رشته مکانیک در دانشگاه تربت حیدریه

دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heydari

عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی و رشته مکانیک در دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.