آقای دکتر هادی پیری دوگاهه

دکتر هادی پیری دوگاهه دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

آقای دکتر هادی پیری دوگاهه

Dr. Hadi Piri dogaheh

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی پیری دوگاهه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پژوهان