آقای دکتر سالار بختیاری

دکتر سالار بختیاری استادیار،دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

آقای دکتر سالار بختیاری

Dr. Salar Bakhtiari

استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سالار بختیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی پژوهان