دکتر حسین قره داغی

دکتر حسین قره داغی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دکتر حسین قره داغی

Dr. Hossein Gharedaghi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.